Schrif­te­lijke vragen jacht Reeuwijk


Indiendatum: apr. 2019

Toelichting

De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het dierenleed dat gepaard gaat met de jacht op ganzen in Reeuwijk[1]. Vorige week maakte de dierenrechtenorganisatie Animal Rights schokkende beelden van de ganzenjacht. Volgens deze organisatie gaat er in Reeuwijk van alles mis bij de jacht:

 • Er wordt gejaagd in het broedseizoen;
 • Er wordt gejaagd vlakbij en rondom een beschermd (Natura-2000) natuurgebied;
 • Aangeschoten dieren liggen minutenlang in het water te vechten voor hun leven;
 • Gewonde dieren met gebroken vleugels en hagel in het lijf worden aan hun lot overgelaten;
 • Dode dieren worden gedropt bij buurtbewoners die zich uitspreken tegen de jacht.

Met behulp van de juiste landinrichting (die onaantrekkelijker is voor ganzen), in combinatie met het weren van ganzen, kan het gedrag worden gestuurd en daarmee overlast worden voorkomen.

In Canada spelen dezelfde problemen als in Nederland en daar wordt het ganzenprobleem in toenemende mate op een duurzame en diervriendelijke manier aangepakt. Daar wordt al jaren gebruik gemaakt van het ‘landscape design’, waarbij er rekening wordt gehouden met de inrichting van het landschap. In Nederland kan daar ook slim gebruik van worden gemaakt. Een aantal voorbeelden:

• Succesvol gebruik van effectieve kunstmatige en natuurlijke barrières en omheiningen om vliegbewegingen van ganzen te verminderen, zeker in de zomerperiode als de ganzen toch al veel minder vliegen vanwege de ruiperiode. Ganzen geven er de voorkeur aan om te landen op water en vervolgens naar de omliggende grasvelden te lopen om te eten en te rusten. Dan zijn omheiningen als dichte heggen, houtwallen en andere fysieke barrières zeer effectief gebleken. Alle omheiningen moeten het water en een bepaald gebied omsluiten, zodat ganzen niet gemakkelijk kunnen uitbreken en het moet voldoende hoog zijn (minimaal 75 cm).

• Tijdens de ruiperiode in de zomer (juni/juli) vliegen ganzen minder. In deze periode worden ze naar aantrekkelijke (waterrijke) plaatsen gelokt met aantrekkelijk voedsel.

• Effectieve verjaging door gebruik te maken van het leervermogen van ganzen. Ganzen zijn slim en daar wordt in Nederland veel te weinig gebruik gemaakt. Het belangrijkste is: leren begrijpen waarom, wanneer en waar de ganzen nestelen en dus kiezen voor een aanpak bij de bron. Dit kan samen met deskundigen verder ontwikkeld worden.

• Al meer dan 20 jaar worden met succes bordercollies ingezet voor de verjaging van ganzen. • Grasrijke gebieden worden minder aantrekkelijk gemaakt door het aanplanten op de grenzen van hoge bodembedekkers. Ganzen lopen niet graag door deze hoge aanplant.

• Waterlichamen worden omringd met bomen en struiken om het snel wegvliegen van ganzen moeilijker te maken.

• Er worden planten, bomen en struiken om grasgebieden geplant. Ganzen hebben de neiging om deze omheinde gebieden te mijden, wanneer ze het water niet kunnen zien en wanneer ze geen snelle ontsnappingsmogelijkheid hebben.

• Men laat het gras langer groeien. Ganzen wandelen niet graag door het hoge gras.

• Het gras wordt minder intensief bemest, waardoor het minder eiwitrijk is en minder aantrekkelijk is voor ganzen.

• Bepaalde grassoorten en gewassen zijn minder aantrekkelijk voor ganzen. Indien mogelijk worden deze gewassen en grassen rondom de broedgebieden geplant, eveneens als een vorm van natuurlijke barrière.

• In overzichtelijke gebieden met een kleine geïsoleerde populatie ganzen wordt een deel van de eieren van ganzennesten in maïsolie gedoopt, zodat deze eieren niet uitkomen, omdat ze geen zuurstof meer krijgen.

Naar aanleiding van bovenstaande toelichting heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

Vragen

 1. Bent u bekend met de beelden van Animal Rights?
 2. Bent u met ons van mening dat hier sprake is van onnodig lijden van dieren, wat verboden is? Zo nee, waarom niet?
 3. Waarom wordt er gejaagd in het broedseizoen?
 4. Bent u met ons van mening dat de jacht tijdens het broedseizoen een enorme verstoring van ook andere beschermde dieren met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet?
 5. Hoe komt het dat er steeds zoveel gewonde ganzen achterblijven in Reeuwijk?
 6. Wordt er door provinciale handhavers tegen opgetreden en zo nee, waarom niet? Zo ja, is er proces-verbaal opgemaakt?
 7. Wordt er opgetreden tegen de dumping van geschoten ganzen bij particulieren? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid om naar aanleiding van deze ernstige incidenten het toezicht en de handhaving in het gebied te intensiveren? Zo nee, waarom niet?
 9. Wij hebben vernomen dat de provincie het Natura-2000 gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein verhuurt aan jagers. Is deze informatie juist? Zo ja, waarom?
 10. Zo ja, bent u met ons van mening dat dit een enorme verstoring oplevert van de beschermde dieren in de Natura 2000-gebieden, zeker in het broedseizoen? Zo nee, waarom niet?
 11. Wat vindt u van de in de toelichting genoemde duurzame en diervriendelijke oplossing om overlast van ganzen te voorkomen? En bent u bereid het beleid te gaan aanpassen en een diervriendelijker provinciaal beleid te gaan voeren? Zo nee, waarom niet?
 12. Bent u bereid inspanningen te verrichten om een te komen tot een ‘landscape design’, zoals beschreven in de toelichting? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren Zuid-Holland

[1]https://www.animalrights.nl/bij-de-jacht-reeuwijk-gaat-van-alles-mis

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 14 mei 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen reconstructie N470 kruising Kruithuisweg/Laan van Ruyven

Lees verder

Schriftelijke vragen lozingen GenX door Chemours

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer