Schrif­te­lijke vragen over de Azia­tische hoornaar in Zuid-Holland


Indiendatum: 13 okt. 2023

Toelichting

De Aziatische hoornaar is een grote uitheemse wespensoort, die zich onder meer voedt met honingbijen. Het kenniscentrum insecten (EIS), onderdeel van Naturalis, schrijft daarover dat de ervaring gelukkig leert dat gezonde bijenvolken over het algemeen niet te gronde worden gericht door de aanval van de hoornaars.

EIS schrijft hier onder andere het volgende over:

‘Invasieve exoten vertonen vaak in de beginfase van kolonisatie een explosieve groei. Na verloop van tijd loopt dit meestal terug, omdat vijanden, ziektes en concurrenten van de soort zich ontwikkelen. Wellicht zal dit ook bij de Aziatische hoornaar in Europa gebeuren. De ontwikkelingen van de Aziatische hoornaar in Nederland zullen ongetwijfeld gepaard gaan met veel rumoer, omdat deze soort op de Europese verordening over invasieve uitheemse soorten staat, maar ook omdat er helaas vaak paniekerig over hoornaars in het algemeen gedaan wordt. Het is belangrijk om het publiek te melden dat de Aziatische hoornaar een weinig agressieve wespensoort is. Ook moet het verschil van de Aziatische hoornaar met de Europese en andere wespensoorten goed uitgelegd worden. Het ruimen van nesten van de gewone hoornaar in de veronderstelling dat het een Aziatische hoornaar betreft, is onnodig en zonde.

We zijn benieuwd hoe talrijk de soort zal gaan worden, of eliminatie altijd succesvol zal zijn of dat er op termijn overgestapt zal worden op het in toom houden van de populatie of zelfs het stoppen van de bestrijding. Voor de vroegtijdige signalering van de Aziatische hoornaar en het monitoren ervan zijn vele ogen in het veld onmisbaar.’ [1]

Ook adviseert EIS voorzichtig te zijn bij bestrijding en schade aan andere soorten wespen te voorkomen door niet direct te bestrijden op basis van een foto van een nest, omdat het om een andere soort kan gaan. Ook wordt geadviseerd om het gebruik van massavallen zoals wijn- of limonadevallen niet als middel in te zetten tegen Aziatische hoornaars, vanwege de grote aantallen inheemse wespen en bijen die in deze vallen belanden.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Bent u van plan om de Aziatische hoornaar te gaan monitoren? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid om de natuur, en daarmee de insectenstand gericht robuuster te maken, zodat de inheemse insectenpopulatie bestand is tegen de uitheemse Aziatische hoornaar?
  3. Op welke wijze denkt u systeemherstel te kunnen bereiken en daarmee de biodiversiteit te versterken?
  4. Bent u van plan publieksvoorlichting te geven over de Aziatische hoornaar? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/pdfs/EB%2078%20(1)%20p2-6.pdf?ver=hsxspsWTsRVu1vaHkjAGYw%3d%3d

Indiendatum: 13 okt. 2023
Antwoorddatum: 21 nov. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Klimaatadaptatie – Klimaatscenario’s KNMI

Lees verder

Technische vragen Begroting 2024 Partij voor de Dieren Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer