Schrif­te­lijke vragen PFAS in drink­water


Indiendatum: 23 jan. 2024

Toelichting

Geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten,

Met bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van recente ontwikkelingen met betrekking tot de aanwezigheid van schadelijke PFAS-stoffen in ons drinkwater, met name als gevolg van het gebruik van PFAS in gewasbeschermingsmiddelen. Deze gifstoffen kunnen het immuunsysteem aantasten, de vruchtbaarheid verminderen en nier- en teelbalkanker veroorzaken. Tegen pfas-producenten lopen meerdere rechtszaken wegens het vervuilen van de omgeving. De productie van Chemours in Dordrecht ligt gedeeltelijk stil vanwege het lozen van pfas-soort TFA (Trifluorazijnzuur) zonder vergunning. Een recent artikel in het Financieel Dagblad1 heeft de aandacht gevestigd op de zorgen van drinkwaterbedrijven en de uitzonderingen voor gewasbestrijdingsmiddelen die door de Europese Commissie worden overwogen met betrekking tot het voorgestelde PFAS-verbod.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de standpunten en acties van het College, willen wij graag de volgende vragen voorleggen:

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Zijn GS op de hoogte van het artikel en wat is de reactie van het college op het artikel?

2. Zijn GS ermee bekend dat het RIVM als risico's van PFAS ziet: “dat PFAS nauwelijks afbreken in het milieu; toxisch zijn; zich gemakkelijk verspreiden in het milieu en ophopen in het menselijk lichaam, in dieren en planten”? En dat het RIVM daarom aangeeft dat het belangrijk is te voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomen?

3. Onderschrijven GS de zorgen van drinkwaterbedrijven over de aanwezigheid van schadelijke PFAS-stoffen in drinkwater als gevolg van het gebruik van PFAS in pesticiden? Zo ja, wat zijn de standpunten en inspanningen van het College om in actie te komen tegen de gevaren van PFAS? Zo nee, waarom niet?

4. Zijn GS ermee bekend dat PFAS gebruikt worden om de werkzaamheid van pesticiden te versterken en dat op deze wijze minimaal 100 ton PFAS per jaar in het milieu komt? 1fd.nl - Drinkwaterbedrijven ontstemd: boeren mogen PFAS blijven spuiten

5. Hoe gaan GS om met de normoverschrijdingen van PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen in waterbronnen, zoals gerapporteerd door drinkwaterbedrijven?

De kwaliteit van het drinkwater is goed zegt u op de website Staat van Zuid-Holland2 , echter erkent u daar ook dat er met opkomende nieuwe stoffen druk komt te staan op de kwaliteit.

6. Hebben GS zicht op het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen met PFAS in Zuid-Holland?

7. Heeft u een algemeen beeld van deze druk door PFAS op het drinkwater en wat dat voor consequenties heeft op de beschikbaarheid van drinkwater in Zuid-Holland?

8. Hoe beoordelen GS de toelating van PFAS in pesticiden, die gebruikt worden voor gewassen in de open lucht, door het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB), waardoor de PFAS op de gewassen, de grond en uiteindelijk door af- en uitspoeling in het oppervlaktewater terechtkomen?

9. Is bescherming tegen PFAS voor drinkwatervoorzieningen, volksgezondheid en natuur voldoende geborgd in het huidige VTH-stelsel?

10. Welke mogelijkheden ziet u om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die een hoge druk op het drinkwater en de kwaliteit van ons milieu, zoals die met PFAS verder aan banden te leggen?

11. Overweegt het College aanvullende maatregelen om de gezondheidsrisico's van pesticiden met PFAS te verminderen?

12. Kunt u aangeven wat deze bestrijdingsmiddelen met PFAS voor invloed hebben op het geproduceerde voedsel waarmee het bewerkt is? Zo nee, bent u bereid om bij het RIVM en het Rijk aan te dringen op onderzoek hiernaar? Zo nee, waarom niet?

In Zuid-Holland komen de partijen al langere tijd eensgezind op tegen de PFAS uitstoot van Chemours en dit bedrijf aansprakelijk stellen voor de door hen veroorzaakte schade.

13. Bent u met de indieners van mening dat de wijze van omgaan met PFAS schade door Zuid-Holland niet af moet hangen van wie de uitstoter is? Met andere woorden, uitgestoten door de landbouw zou even hard teruggedrongen moeten worden als uitgestoten door Chemours? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar zien we dit terug in beleid?

14. Is de schade door de PFAS die Chemours uitstoot anders dan de schade door landbouwgif PFAS?

15. Wat is het standpunt van GS met betrekking tot het uitzonderen van gewasbeschermingsmiddelen van het voorgestelde PFAS-verbod?

16. Wat is de inzet van het Huis van de Nederlandse Provincies geweest op dit dossier PFAS in de lobby naar de Europese Commissie?

De vervuiling met PFAS door Chemours heeft grote economische schade aan de regio drinkwater.

17. Welke economische schade brengt de uitstoot van PFAS door de landbouw toe?

Indiener(s)

Tessa Beeloo (Volt)
Lies van Aelst (SP)
Evita Rozenberg (D66)
Carla van Viegen (Partij voor de Dieren)
Thom van Vugt (JA21)
Ellen Verkoelen (50PLUS)

1. https://fd.nl/samenleving/1503...
2.
https://staatvan.zuid-holland....

Indiendatum: 23 jan. 2024
Antwoorddatum: 26 mrt. 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen (vergunningen) vuurwerk

Lees verder

Schriftelijke vragen Leenheerenpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer