Schrif­te­lijke vragen plannen uitbreiding melk­gei­tenstal Strijen


Indiendatum: sep. 2017

Toelichting

Een recent verschenen rapport van het RIVM[1] geeft aan dat er gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden van geitenhouderijen. Zowel het RIVM als ook de GGD Zuid-Holland-Zuid[2] geven in een advies aan dat de afstand tussen een geitenstal en omwonenden minimaal 2 kilometer moet zijn.

Naar aanleiding van de toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Bent u op de hoogte van de plannen voor uitbreiding van een geitenhouderij tot 1200 geiten op de Kijzersdijk in Strijen, gemeente Binnenmaas?[3]
2. Is deze melkgeitenhouderij in overeenstemming met het bestemmingsplan en met de geldende provinciale regelgeving? Kunt u dit nader toelichten?
3. Hoe verhoudt de uitbreiding van deze geitenstal zich tot de extra CO2 uitstoot en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en vindt u deze uitbreiding op grond van de extra uitstoot überhaupt wel verantwoord? Kunt u dit nader toelichten?
4. Bent u met ons van mening dat de uitbreiding niet wenselijk is? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u, gezien het hoge risico voor de volksgezondheid, bereid om een moratorium voor (melk)geitenhouderijen in te stellen in Zuid-Holland? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO/Rapport_Veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_aanvullende_studies_2017

[2] https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek/nieuws/item/q-koorts-en-gemeente-binnenmaas?highlight=WyJnZWl0ZW5ob3VkZXJpamVuIl0=

[3] https://www.hoekschnieuws.nl/2017/07/05/ook-strijen-wil-geitenhouderij-stal-uitbreiden-tot-megastal/

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 31 okt. 2017

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen ernstig dierenleed tijdens ganzenjacht Hoeksche Waard

Lees verder

Gevolgen breuk aardwarmteput in Pijnacker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer