Schrif­te­lijke vervolg­vragen ernstig dierenleed tijdens ganzen­jacht Hoeksche Waard


Indiendatum: sep. 2017

De beantwoording van vragen nummer 3315 d.d. 4 september 2017 vormt voor de fractie van de Partij voor de Dieren aanleiding om de volgende vervolgvragen aan u voor te leggen.

1. Bent u met ons van mening dat er sprake is van ernstig dierenleed als bij schadebestrijding een aangeschoten weerloos gewond dier meermalen door een hond wordt gebeten en minuten lang lijdt? Zo nee, kunt u zo specifiek mogelijk antwoorden waarom u vindt van niet?
2. Waarom wordt ingeval van schadebestrijding een aangeschoten dier niet gelijk met een tweede schot gedood, zonder dat het dier minuten lang lijdt?
3. Bent u bereid maatregelen te treffen om aangeschoten gewonde dieren gelijk te laten doden en niet minutenlang te laten lijden? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 10 okt. 2017

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen onveiligheid en overlast door schadebestrijding in de Portland Rhoon

Lees verder

Schriftelijke vragen plannen uitbreiding melkgeitenstal Strijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer