Schrif­te­lijke vragen onvei­ligheid en overlast door scha­de­be­strijding in de Portland Rhoon


Indiendatum: aug. 2017

Toelichting

De Partij voor de Dieren heeft meerdere meldingen ontvangen van onveiligheid en veel overlast van schadebestrijding door jagers in het gebied polder Koedood. De meldingen zijn afkomstig van bewoners van de aangrenzende wijk Portland in Rhoon.28In het gebied wordt intensief en veel gejaagd en schade bestreden. Het begint al ’s-morgens heel vroeg en ook in de zeer dichte nabijheid van mensen, soms op een meter afstand, zo meldt een getuige. Mensen en gezinnen met kinderen durven niet meer te recreëren in het Buijtenland van Rhoon vanwege het gevaar en de vele geweerschoten en ouders willen kinderen het dierenleed niet laten zien. Velen wijken uit naar andere recreatiegebieden. Ook durven mensen daar hun hond niet meer uit te laten vanwege een onveilig gevoel. De honden worden erg angstig vanwege het vele geknal en de hoge mate van geluidsoverlast. Ook mensen ervaren veel geluidsoverlast, zelfs als ze in hun eigen tuin zitten. Onze fractie heeft vernomen dat er zelfs een echtpaar voor is verhuisd. De Partij voor de Dieren vindt deze signalen zeer zorgelijk en deze situatie onveilig en niet acceptabel.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

1. Bent u op de hoogte van deze overlast en onveiligheid voor inwoners van de wijk Portland in Rhoon vanwege het schieten op dieren in het natuur/recreatiegebied Buijtenland van Rhoon?
2. Bent u als verantwoordelijke voor schadebestrijding in Zuid-Holland en het beheer van het Buijtenland van Rhoon bereid om maatregelen te treffen om onveilige situaties en het onveiligheidsgevoel van de inwoners weg te nemen en ervoor te zorgen dat hun veiligheid en die van hun huisdieren wordt gewaarborgd ingeval van schadebestrijding? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
3. Er zal waarschijnlijk zowel sprake zijn van jacht als van schadebestrijding. Bent u bereid om ingeval van jacht in overleg te treden met handhavende organisaties om de overlast en onveilige situaties aan te pakken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 20 sep. 2017

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen drinkwaterkwaliteit Zuid-Holland

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen ernstig dierenleed tijdens ganzenjacht Hoeksche Waard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer