Schrif­te­lijke vragen provin­ciale eisen ruim­te­lijke kwaliteit Ruimte voor Ruimte project Groene Hof Pijnacker


Indiendatum: 26 apr. 2022

Vragen

  1. Welke provinciale eisen worden er gesteld aan de provinciale ruimtelijke kwaliteit bij het Ruimte voor Ruimte project ‘Groene Hof’ in Pijnacker?
  2. Is er overleg geweest met de gemeente over dit project en zo ja, wat was daarvan de uitkomst en wat waren de gemaakte afspraken?
  3. Voldoet de laatste (geamendeerde) versie van het project Groene Hof volgens het college aan de gestelde eisen van provinciale ruimtelijke kwaliteit? Zo ja, kunt u toelichten op grond waarvan dit project precies voldoet?
  4. Zo nee, welke actie gaat het college hierop nemen?
  5. Kunt u in dat geval PS op de hoogte stellen van de uitkomsten hiervan?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Zuid-Holland

Indiendatum: 26 apr. 2022
Antwoorddatum: 25 mei 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gunstige staat van instandhouding haas, konijn en wilde eend

Lees verder

Schriftelijke vragen ‘Wetenschappers luiden de noodklok biodiversiteit’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer