Schrif­te­lijke vragen ‘Weten­schappers luiden de noodklok biodi­ver­si­teit’


Indiendatum: 29 apr. 2022

Vragen

  1. Kent u het bericht ‘Wetenschappers benadrukken belang van biodiversiteit’?[1]
  2. Deelt het college de uitkomsten van dit onderzoek? Zo nee, kunt u beargumenteerd aangeven waarom niet?
  3. Welke extra maatregelen gaat u treffen om de biodiversiteit van voedsel te behouden en te vergroten naast de al te nemen maatregelen?
  4. Welke extra maatregelen, naast de al te nemen maatregelen, gaat u treffen om levende organismen , zoals bomen, planten, schelpdieren, bacteriën en insecten meer kansen te geven, zodat de lucht en het water schoner worden en daardoor de biodiversiteit verbetert?
  5. In het rapport staat dat biodiversiteit een soort ‘verzekering’ is voor onbekende veranderingen in de toekomst en de grondstoffen leveren voor medicijnen. Hoe duidt u deze conclusie in het kader van de provinciale taakstelling voor de verbetering van de biodiversiteit in het belang van mens en dier?
  6. Een belangrijke bijdrage van biodiversiteit is het voorkomen van ziektes, plagen en pandemieën. Hoe duidt het college deze conclusie van de wetenschappers?
  7. Biodiversiteit en natuur zijn de basis van ons bestaan en zorgen voor gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Welke economische offers is het college bereid te nemen om de ecologie te herstellen en weer in evenwicht te brengen met economie, maar ook het sociale belang?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.groeneruimte.nl/nieuws/bericht.php?id=239297

Indiendatum: 29 apr. 2022
Antwoorddatum: 25 mei 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen provinciale eisen ruimtelijke kwaliteit Ruimte voor Ruimte project Groene Hof Pijnacker

Lees verder

Schriftelijke vragen naar aanleiding van brief Hart voor Meijendel en beantwoording GS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer