Schrif­te­lijke vragen rech­ter­lijke uitspraak verbod land­bouwgif nabij Natura 2000-gebieden


Indiendatum: 24 jun. 2021

Vragen

1) Kent u de berichten ‘Groningse rechtbank: ‘Geen bestrijdingsmiddelen meer nabij natuurgebieden.'[1] en ‘Rechter: inzet bestrijdingsmiddelen zonder vergunning Wet Natuurbescherming voortaan taboe’[2]?

2) Op welke manier wordt door het college gevolg gegeven aan deze rechterlijke uitspraak?

3) Hoe wordt er uitvoering gegeven aan de vergunningverlening en handhaving van de Wet Natuurbescherming t.a.v. het verbod op landbouwgif nabij Natura 2000-gebieden en op welke wijze gaat er getoetst worden?

4) Kunt u een indicatie geven hoeveel vergunningen er moeten worden aangevraagd t.a.v. het verbod op landbouwgif nabij Natura 2000-gebieden?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.gic.nl/economie/groningse-rechtbank-boeren-bij-natuurgebieden-mogen-geen-bestrijdingsmiddelen-gebruiken

[2] https://milieudefensie.nl/actueel/rechter-inzet-bestrijdingsmiddelen-zonder-vergunning-wet-natuurbescherming-voortaan-taboe

Indiendatum: 24 jun. 2021
Antwoorddatum: 13 jul. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen dood gemaaide jonge reeën en ernstig dierenleed

Lees verder

Schriftelijke vragen Kadernota 2022-2025 en Voorjaarsnota 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer