Schrif­te­lijke vragen tijdelijk jacht­verbod vanwege extreme weers­om­stan­dig­heden


Indiendatum: 5 feb. 2021

Toelichting

In de huidige jachtperiode mogen jagers op wilde eenden, fazanten, houtduiven, vossen en konijnen jagen. Daarnaast zijn er ontheffingen verleend voor jacht op diverse watervogels.

Het college van Gedeputeerde Staten is op grond van artikel 3.22, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, bevoegd de jacht te sluiten als bijzondere weersomstandigheden dat vergen.

Volgens het KNMI wordt er vanaf dit weekeinde gedurende langere tijd winterweer verwacht met matige tot strenge vorst en met een gevoelstemperatuur tot -15 graden celcius[1] .

Naar aanleiding van deze verwachte extreme weersomstandigheden legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

We verzoeken het college, gezien de urgentie op korte termijn i.v.m. de verwachte extreme weersomstandigheden, deze vragen met spoed te beantwoorden.

Vragen

1. Bent u met ons van mening dat tijdens strenge vorstperiodes in het wild levende dieren het zwaar hebben, dat ze het door de koude en sneeuwval moeilijk aan voedsel kunnen komen, geen schuilplekken kunnen vinden en dat ze daardoor sneller hun natuurlijke schuwheid opgeven, waardoor ze kwetsbaarder zijn en een makkelijke prooi worden voor jagers? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid, gezien de verwachte extreme weersomstandigheden, een tijdelijk jachtverbod in te stellen in Zuid-Holland? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.knmi.nl/nederland-...

Indiendatum: 5 feb. 2021
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen energietransitie glastuinbouw

Lees verder

Schriftelijke vragen vervoer/ uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer