Schrif­te­lijke vragen uitbreiding varkensstal Zoeter­woude


Indiendatum: mrt. 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 29 maart 2018

Onderwerp : Schriftelijke vragen uitbreiding varkensstal Zoeterwoude

__________________________________________________________________________

Vragen

1) Is het juist dat Maatschap Captein, Weipoortseweg 29B in de gemeente Zoeterwoude wil uitbreiden van 200 varkens naar 1200 varkens?

Indien de uitbreiding juist is, stellen wij de volgende vragen.

2) Is het juist dat er een overeenkomst is gesloten over deze uitbreiding tussen LTO en de provincie Zuid-Holland?
3) Is de geplande uitbreiding van de varkensstal in overeenstemming met het bestemmingsplan van de gemeente Zoeterwoude? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen?
4) Is de uitbreiding van de varkensstal wel in overeenstemming met het provinciale ruimtelijke beleid? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen?
5) Hoe beoordeelt u uitbreiding van de varkenshouderij in relatie tot het rapport van het RIVM ‘Intensieve veehouderij en gezondheid omwonenden’?[1]
6) In welk opzicht wordt er rekening gehouden met de gezondheid van omwonenden?
7) Wat betekent de uitbreiding van deze stal voor de uitstoot van CO2? Is de berekening hiervan al gemaakt en is deze toelaatbaar, gezien de vraag over de PAS problematiek die momenteel aanhangig is bij het Europese Hof? Als de toename van CO2 uitstoot als gevolg van de uitbreiding al toelaatbaar is, hoe denkt de initiatiefnemer van de varkensstal te gaan compenseren?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:319200&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 24 apr. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer