Schrif­te­lijke vragen uitbreiding veehou­de­rijen bij natuur­ge­bieden


Indiendatum: 25 okt. 2021

Toelichting

In het bericht ‘Honderden veehouderijen bij natuurgebieden mogen toch uitbreiden’[1] dat het NRC op 24 oktober 2021 heeft gepubliceerd, valt te lezen dat honderden boeren in de buurt van natuurgebieden toestemming hebben gekregen om uit te breiden. Volgens onderzoek dat het NRC heeft laten uitvoeren, is dit onterecht gebeurd. De veestapel mocht wettelijk alleen groeien als de stikstofuitstoot gelijk bleef of verminderde, maar volgens de krant voldeed de apparatuur die daarin moest voorzien niet aan de voorwaarden en creëerde een rekenmodel ‘schijnzekerheid’. Hoewel niet bekend is welke bedrijven tot meer uitstoot hebben geleid, zeggen experts in de krant dat het zeker is dat het is gebeurd. ‘Meer dieren betekent simpelweg dat er meer stikstof geproduceerd wordt. Die kan je afvangen, maar dat gaat lang niet altijd goed’, zegt Franciska de Vries, hoogleraar Earth Surface Science aan de Universiteit van Amsterdam.

Naar aanleiding van deze publicatie legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen voor.

Vragen

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Honderden veehouderijen bij natuurgebieden mogen toch uitbreiden’ op de website van het NRC op 24 oktober 2021?
  2. Kunt u beschrijven hoe de situatie in Zuid-Holland is met betrekking tot uitbreiding van veehouderijen in de nabijheid van een natuurgebied sinds het begin van de stikstofcrisis?
  3. Zijn er in Zuid-Holland veehouderijen bij natuurgebieden die sinds het begin van de stikstofcrisis een uitbreidingsmogelijkheid hebben gekregen, terwijl dit niet terecht is?
  4. Zo ja, kunt u aangeven om hoeveel veehouderijen het gaat, waar deze zich bevinden en waarom ze mochten uitbreiden? En welke vervolgmaatregelen gaat het College treffen?
  5. Zo nee, voor hoeveel legale uitbreidingen is er vergunning verleend, en kan worden onderbouwd waarom dit legaal was?
  6. Kunt u aangeven welke natuurgebieden schade hebben ondervonden ten gevolge van de door de uitbreiding van veehouderijen toegenomen stikstofuitstoot?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2021...

Indiendatum: 25 okt. 2021
Antwoorddatum: 23 nov. 2021

Klik hier voor de antwoorden.