Schrif­te­lijke vragen vervuiling bodem­water bij aanleg verbinding A13/A16


Indiendatum: 18 jan. 2021

Toelichting

In het recreatiegebied het Lage Bergse Bos is pal naast de werkzaamheden t.b.v. de verbinding A13 de bodem en het water bruin van kleur. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over mogelijke vervuiling en legt daarom de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  • 1) Bent u bekend met de bruine bodem en het bruine water langs de aanleg van de verbinding tussen de A13 en de A16 (zie link onderaan)?
  • 2) Kunt u aangeven wat de oorzaak is van de bruine verkleuring van de bodem en het water?
  • 3) Is er een verband met de aanleg van de verbinding A13/A16?
  • 4) Kunt u aangeven of er sprake is van vervuiling van de bodem/het water en zo ja om welke vervuiling gaat het dan?
  • 5) Als er sprake is van vervuiling, welke maatregelen worden dan getroffen en welke verantwoordelijkheid heeft de provincie hierin?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Lage Bergse Bos bodem
Lage Bergse Bos water

Indiendatum: 18 jan. 2021
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Vragen aantasting natuurwaarden als gevolg van Windpark Maasvlakte 2

Lees verder

Technische vragen bespreking biomassacentrales

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer