Tech­nische vragen bespreking biomas­sa­cen­trales


Indiendatum: 16 jan. 2021

  1. Hoeveel biomassacentrales zijn er in Zuid-Holland? Hoeveel onder de 50KW en hoeveel boven de 50 KW?
  2. Kan (indicatief) worden aangegeven hoeveel hout er wordt bijgestookt in de kolencentrale (Engie Centrale) in Rotterdam? Als dat niet kan, bent u bereid hier nader navraag voor te doen?
  3. Kan (indicatief) worden aangegeven hoeveel hout er wordt bijgestookt in de verbrandingsovens van AVR in Rotterdam? Als dat niet kan, bent u bereid hier nader navraag voor te doen?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 16 jan. 2021
Antwoorddatum: 19 jan. 2021

1) Hoeveel biomassacentrales zijn er in Zuid-Holland? Hoeveel onder de 50KW en hoeveel
boven de 50 KW?

De meest betrouwbare bron hiervoor is het overzicht van de afgegeven SDE (+) beschikkingen van de RVO. Dat zijn er 42 in ZH. Een gedeelte van deze installaties waarop positief is beschikt zijn nog niet werkelijk gebouwd (bv Waddinxveen en Vierpolders). Al deze positief beschikte installaties hebben een vermogen groter dan 50 KW (0,05 Megawatt) . Drie ervan (AVR, Uniper en Riverstone/Power Plant (de laatste 2 op de Maasvlakte) hebben een vermogen van meer dan 50 Megawatt. Daarnaast zijn 321 beschikkingen afgegeven voor CVbiomassaketels en 1398 voor pelletkachels.

2) Kan (indicatief) worden aangegeven hoeveel hout er wordt bijgestookt in de kolencentrale (Engie Centrale) in Rotterdam?

Dat is nagevraagd bij DCMR. In 2019 is in deze centrale 10.772 ton vaste biomassa gebruikt. Overigens heeft de centrale door een technisch defect het grootste gedeelte van 2020 stilgelegen, en is deze niet meer van Engie maar sinds 2019 van het Amerikaanse Riverstone.

3) Kan (indicatief) worden aangegeven hoeveel hout er wordt bijgestookt in de verbrandingsovens van AVR in Rotterdam?

Er wordt geen hout BIJgestookt in de afvalcentrale van AVR. Tussen het afval kan wel enig hout zitten uiteraard. Wel heeft de AVR een biomassa-installatie voor B-hout (sloop- en afvalhout) van 80 MWth. thermisch vermogen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen vervuiling bodemwater bij aanleg verbinding A13/A16

Lees verder

Technische vragen Startnotitie Gezond en Veilig Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer