Schrif­te­lijke vragen Vogel­griep in Zuid-Holland


Indiendatum: 24 jan. 2022

Toelichting

Vorige week is in het nieuws gekomen dat op een kleinschalige houderij in Nieuwerbrug vogelgriep (H5) is vastgesteld[1]. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de circa 220 eenden en kippen op het bedrijf geruimd. In het gebied van 3 kilometer rond de besmette locatie liggen geen pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone van deze locatie liggen 6 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Ook wilde vogels kunnen vogelgriep overbrengen. In Zuid-Holland zijn op verschillende plaatsen dode vogels aangetroffen, waarbij vogelgriep is vastgesteld[2]. In Spijkenisse is een groep met zwanen getroffen door het virus[3]. Daarnaast kunnen roofdieren als bunzing en vos door het eten van besmette vogels zelf besmet raken met vogelgriep[4]. Op Goeree-Overflakkee is nu een bunzing aangetroffen die besmet is met vogelgriep[5].

Vogelgriep is een zoönose, die overdraagbaar is van dier op mens[6]. In Groot-Brittannië is eerder deze maand een mens besmet geraakt met vogelgriep[7]. Het virus kan uiteindelijk muteren naar een griepvirus, dat tussen mensen overdraagbaar is[8]. Dit kan volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit leiden tot een nieuwe pandemie[9]. Naar aanleiding van deze zorgwekkende ontwikkelingen voor de gezondheid van mens en dier legt de PvdD de volgende vragen voor.

Vragen

  1. Bent u bekend met de berichten over de besmettingen met vogelgriep in Zuid-Holland, zowel op de houderij in Nieuwerbrug als bij in het wild levende vogels en andere dieren?
  2. Hoeveel pluimveehouderijen zijn er in Zuid-Holland en waar bevinden deze zich?
  3. Wordt er bij het verstrekken van milieuvergunningen aan de (intensieve) vee- en pluimveehouderij rekening gehouden met het bestaan van zoönosen en de gevaren voor de volksgezondheid? Zo ja, op welke wijze, Zo nee, waarom niet?
  4. Virologen waarschuwen dat vogelgriep veel dodelijker kan zijn dan de pandemie die we nu hebben, als vogelgriep in pluimveehouderijen muteert en vervolgens besmettelijk wordt van mens op mens, wat nu nog niet het geval is. Is Gedeputeerde Staten het met de Partij voor de Dieren eens dat pluimveehouderijen ook hierdoor een gevaar zijn voor de volksgezondheid en dat de pluimveehouderij hierom snel moet worden afgebouwd? Zo ja, op welke wijze spant Gedeputeerde Staten zich hiervoor in? Zo nee, waarom levert Gedeputeerde Staten deze inspanning niet?
  5. Op de websites van de vier Veiligheidsregio’s in de provincie is geen informatie gegeven over de huidige uitbraak van vogelgriep. Zijn Gedeputeerde Staten genegen om bij de minister van LNV aan te dringen op actuele informatievoorziening aan de inwoners van Zuid-Holland over de gevaren bij infecties die van dier op mens kunnen overgaan, zoals bij deze vogelgriep uitbraak?
  6. Er vindt actief beheer plaats tussen 1 november en 1 maart op ganzen, met het doel om ze te verstoren en te verjagen. Zijn Gedeputeerde Staten voornemens om deze verstoring van ganzen gedurende deze vogelgriep periode te verbieden om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
  7. De wildopvangen in Rotterdam, Hoek van Holland en Den Haag vangen op dit moment, naast de vogels die reguliere zorg nodig hebben, ook vogels met vogelgriep op. In de Wet natuurbescherming staat, dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de bescherming van en een goede zorgplicht hebben voor wilde dieren. Zijn Gedeputeerde Staten van zins om de verantwoordelijkheid ten aanzien van de vogelopvangen te nemen en deze in dit geval extra (financieel) te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://www.rijksoverheid.nl/a...
[2] https://www.nvwa.nl/onderwerpe...
[3] https://www.rijnmond.nl/nieuws...
[4] https://www.zoogdiervereniging...
[5] https://www.naturetoday.com/in...
[6] https://www.rijksoverheid.nl/d...
[7] https://www.bnnvara.nl/zembla/...
[8] https://www.gelderlander.nl/bi...
[9] https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/dierziekten/virusziekten/vogelgriep-in-nederland-2/verspreiding.htm

Indiendatum: 24 jan. 2022
Antwoorddatum: 22 feb. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen niet voldoen aan vergunningsvoorwaarde meldplicht vergassingen ganzen

Lees verder

Schriftelijke vragen realisatie natuurdoelen Buijtenland van Rhoon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer