Schrif­te­lijke vragen Voorkeur Damen Shipyards


Indiendatum: 4 mrt. 2024

Toelichting:

In diverse nieuwsmedia troffen we berichten dat het Zuid-Hollandse college, samen met andere provincies, de noodklok geluid had omdat een grote opdracht mogelijk niet naar Damen Shipyards en Saab zou gaan, maar ‘naar een Frans bedrijf’.[1] Het college schreef hierover, zo vernemen wij uit de media, een brief naar de informateur.

Vragen:

 1. Waarom hebben GS er voor gekozen om voor dit ene Zuid-Hollandse bedrijf als overheid in de bres te springen?
 2. Klopt het dat Saab in dit consortium geen Nederlands bedrijf is?

  De ‘Franse’ partij waar de opdracht mogelijk naartoe zou gaan, is een consortium met het Nederlandse, Zuid-Hollandse IHC.[2]
 3. Klopt het dat de ‘Franse’ partij in werkelijkheid ook een Zuid-Hollands bedrijf is/in zich heeft? Zo nee, waarom?
 4. Zo ja, waarom hebben GS er voor gekozen het ene Zuid-Hollandse bedrijf te bevoordelen ten koste van het andere bedrijf?
 5. Hoeveel van de werkgelegenheid en investeringen zullen, bij beide consortia, in Zuid-Holland terechtkomen?

  Damen Shipyards is, sinds zij de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg uitvoeren, vrij nauw met de provincie Zuid-Holland verbonden.
 6. Kunnen GS zich voorstellen dat de oproep ten gunste van Damen Shipyards en te koste van IHS in dat kader de wenkbrauwen doet fronsen? Zo nee, waarom niet?
 7. Waarom moesten Statenleden over deze brief aan de informateur namens hun provincie lezen in de krant in plaats van in communicatie van GS aan provinciale staten?

Lies van Aelst (SP)
Tessa Beeloo (Volt)
Ellen Verkoelen (50PLUS)
Carla van Viegen (PvdD)
Toine Beukering (GVZH)

[1] https://www.nu.nl/uit-andere-media/6303229/damen-dreigt-mega-order-voor-onderzeeboten-mis-te-lopen.html
[2] https://www.maritiemnederland.com/nieuws/royal-ihc-en-naval-dingen-mee-naar-onderzeeboot-order-marine

Indiendatum: 4 mrt. 2024
Antwoorddatum: 2 apr. 2024

Klik hier voor de antwoorden. En hier voor de brief aanbesteding.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen beschikking GS doden vossen in de nachtelijke uren met kunstlicht

Lees verder

Schriftelijke vragen Verkenning naar een integrale landelijke groennorm

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer