Tech­nische vragen 2e set Begroting 2022


Indiendatum: 30 okt. 2021

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland

P78: Transitie van de Greenports: hoe wordt bij inovatieprojecten/ modernisering van het teeltareaal ingezet op vermindering van pesticidengebruik in greenports?

P79: Wat is de reden dat project Waste to Chemicals is vertraagd en waar bestaat de veranderde invulling uit? Is bekend wanneer het van start gaat?

P81: Verduurzaming bedrijventerreinen – hoe komen de verdiepingen in de afstemming met de andere opgaven op ruimtelijk gebied en de transitieopgaven tot stand?

P96: ‘’Ons doel is dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 beschikt over één van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap’’ Wat zijn de criteria voor een aantrekkelijke leefomgeving?

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen

P113: Betaalbare woningvoorraad – zijn er ook subsidiemogelijkheden voor gemeenten buiten de regio's Rotterdam, Haaglanden en Holland-Rijnland? In de kleinere gemeenten?

P114 eerste bullet: Wordt in ‘een goede leefomgevingskwaliteit’ ook inbegrepen de kwaliteit van de biodiversiteit (flora en fauna)?

P114: Wat wordt bedoeld met de bullet ‘3 ha kaart uitwerken?’

P115: Wordt bij toekomstbestendig bouwen rekening gehouden met de lokaal aanwezige biodiversiteit van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen?

P115: Wanneer wordt Agenda ‘natuur in de stad’ verwacht?

P116: Bij klimaatadaptief bouwen: welke 5 pilots bij integrale gebiedsontwikkelingen zullen in 2021 en 2022 plaatsvinden? 2021 is al bijna voorbij.

P116: Wordt bij de ontwikkeling van stedelijk landschap rekening gehouden met de flora en fauna die aanwezig is in het stedelijk gebied?

Ambitie 5 Versterken van natuur in Zuid-Holland

Toekomstbestendige landbouw: Kunt u een overzicht geven van projecten waar POP3 naartoe gaat en welk percentage daarvan veehouders betreft (inclusief mestvergisting) en welk percentage naar duurzame akkerbouw?

Indiendatum: 30 okt. 2021
Antwoorddatum: 8 nov. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen honingbijkasten nabij Biesbosch

Lees verder

Technische vragen stikstofdossier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer