Tech­nische vragen asbest­brand Wate­ringen


Indiendatum: dec. 2018

Er zijn gesprekken/overleg tussen het comité asbestbrand Wateringen en ambtenaren van de provincie.

1) Is het juist dat bij dit dossier een deskundige alleen aanwezig mag zijn bij een overleg tussen het comité en ambtenaren als desbetreffende deskundige door beide partijen - college en comité asbest Wateringen - gezamenlijk is uitgenodigd?

2) Is dit standaard beleid bij overleg tussen belangengroeperingen en prov. ambtenaren? 3) Zo nee, welke reden is er nu van dit standaardbeleid af te wijken.