Schrif­te­lijke vragen uitbreiding geitenstal in Stowijk, gemeente Krim­pe­ner­waard


Indiendatum: dec. 2018

1) Kent het college het bericht ‘Rechtsgevoel flink aangetast’?[1]

2) Op grond van artikel 2.3.1 lid 1 onder k van de Provinciale Verordening Ruimte Zuid-Holland (versie 30 mei 2018), is uitbreiding of in gebruikname van bebouwing ten behoeve van een bestaande geitenhouderij niet toegestaan, tenzij het aantal geiten niet toeneemt.

A. Is het juist dat de huidige geitenhouderij al meer geiten heeft dan nu volgens de vergunning is toegestaan?

B. Is het juist dat de gemeente Krimpenerwaard medewerking wil verlenen aan de illegale uitbreiding van nog meer geiten?

3) Heeft het college contact gehad met de gemeente Krimpenerwaard over deze

situatie en zo ja wat is uit die gesprekken voort gekomen en afgesproken?

3) Welke maatregelen gaat het college treffen om de illegale situatie en uitbreiding te stoppen?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter

Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://www.ad.nl/gouda/omwonenden-geitenboerderij-protesteren-vergeefs-tegen-uitbreiding~a8ccd17b/

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 22 jan. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Wippolderlaan (samen met GL, PVV en D66)

Lees verder

Technische vragen asbestbrand Wateringen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer