Tech­nische vragen Wippol­derlaan (samen met GL, PVV en D66)


Indiendatum: nov. 2018

Van de bewoners begrepen wij dat het ingenieursbureau nog mogelijkheden zag voor kostenreductie bij optimalisatie van de bewonersvariant, maar
dat er in de gepresenteerde variant juist kostenverhogende maatregelen zijn genomen ten opzichte van de bewonersvariant.

- Kunt u aangeven waarin de voorgelegde variant afwijkt van de bewonersvariant in het conceptrapport en wat de bijbehorende meerkosten zijn?
- Kunt u aangeven welke mogelijke kostenreducties het ingenieursbureau zag en wat de bijbehorende kostenreducties zijn?
- Is het, technisch en qua veiligheid, mogelijk het dakprofiel van de verdiepte ligging van de aansluiting Laan van Wateringse Veld niet als dakverkanting maar als eenzijdige verkanting uit te voeren? Wat zou dit betekenen voor de kosten van de aanleg?
- Is het correct dat bij de Wippoldervariant, tijdens de aanleg, ruim meer dan de helft van de Zwethzone wordt gebruikt om ruimte te hebben de werkzaamheden uit te voeren (o.a. een tijdelijke weg)?
- Is er voor de Wippoldervariant al een kostenraming gemaakt en meegenomen in de totale verwachte kosten voor onteigening van bedrijfsgronden aan de zuidkant van de N211 Wippolderlaan?
- De N211 Wippolderlaan heeft inhoudelijk een sterke relatie met de geplande aanleg van A4 Haaglanden – N14 / A4 Burgerveen – N14, “A4 Passage en Poorten & en Inprikkers”. Wanneer is contact geweest tussen het prov. projectteam N211 met Rijkswaterstaat die bezig is met “A4 Passage en Poorten & en Inprikkers”?