Tech­nische vragen PAS


Indiendatum: sep. 2019

Technische vragen PAS

1. We zouden graag een overzicht krijgen hoe de stikstofdepositie zich in Nederland en Zuid-Holland de afgelopen 5 jaar heeft ontwikkeld. Is het toe- of afgenomen en met hoeveel dan?

2. De minister heeft in een kamerbrief van 27 juni (met kenmerk DGNVLG / 19153358; bijlage 2) aangegeven dat gedurende het huidige beweidings- en bemestingsseizoen niet actief zal worden gehandhaafd op de vergunningplicht voor beweiden en bemesten. De provincie is bevoegd gezag voor vergunningverlening middels onze Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), en voor toezicht en handhaving middels onze Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). De inzet is om met alle betrokken overheden zo snel mogelijk meer duidelijkheid te verkrijgen over hoe met handhavingsverzoeken moet worden omgegaan. Wanneer loopt het huidige beweidings- en bemestingsseizoen af en hoe is het toezicht en de handhaving erop daarna geregeld?

3. Het rijk overlegt met een delegatie namens het IPO over te nemen maatregelen, waarbij het IPO wordt vertegenwoordigd door de provincies Overijssel, Friesland, Gelderland, Limburg, Noord-Holland en Noord-Brabant.

3A. Wat is er tot nu toe besproken en afgesproken, behalve de vermelde afspraken? We willen graag meer (achtergrond)informatie over deze gesprekken en hoe gekomen is tot deze afspraken.

3B. Op welke wijze is Zuid-Holland hierbij betrokken en hoe vindt de afstemming binnen het IPO tussen Zuid-Holland en de vertegenwoordigende provincies in het IPO plaats?

4. Door het college wordt aangegeven dat bestaande vergunningen, die onherroepelijk zijn, niet ter discussie staan. Maar hoe verhoudt zich dat tot het bericht ‘Stikstofvonnis kan ook projecten met al verleende Natuurbeschermingswetvergunning treffen’? ( https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=216187)

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen serveren paling tijdens Prinsjesprijsdiner

Lees verder

Schriftelijke vragen balans tussen ecologie en economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer