Tech­nische vragen Staten­voorstel herziening Omge­vings­beleid & Omge­vings­ver­or­dening module Ruimte & Wonen


Indiendatum: 19 sep. 2022

Vragen

  1. Om een goed beeld te kunnen vormen zou ik het college willen vragen om via Google Earth rood omlijnd de te heroverwegen en toe te voegen nieuwe locaties (3 ha kaart) weer te geven. Dat geeft een goed beeld van de geplande locaties, wat we nu in het geheel niet hebben.
  2. Op basis van welke criteria wordt het beleid rond vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en transitie landelijk gebied vastgesteld? Welke termijn staat hiervoor?
  3. Als er op dat moment geen zicht is op realisatie moet na 5 jaar worden bezien of de locatie nog wel nodig is, zodat er eventueel ruimte ontstaat voor een andere locatie (Omgevingsvisie). Wat is de onderbouwing voor een tussentijdse evaluatie van een 3 ha kaart locatie?
  4. 3 ha kaart locatie Goeree-Overflakkee Langeweg (Stellendam) – op basis van welke criteria zijn de landschappelijke waarden van deze locatie vastgesteld?
  5. 3 ha kaart locatie Kaag & Braassem Kerklaan Leimuiden: waar ligt de voorziene locatie van de ijsclub, de volkstuinen en de scoutingvereniging? Graag in Google Earth aangeven.
  6. 3 ha kaart locatie Krimpenerwaard Gouderak Oost – wordt deze locatie opgenomen omdat de 3 ha kaart moet worden aangepast aan de Regionale Projectenlijst Wonen Midden Holland?
  7. B6-3 wijziging begrenzing NNN bij Oud-Alblas betreffende bedrijf Damsteegt: hier lees ik β€˜Het nieuwe bos zal kwalitatief beter zijn dan het bestaande deel. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het plan zal bijdragen aan het realiseren van betere natuur hetgeen zorgt in het versterken van de biodiversiteit.’ Op basis waarvan en door wie wordt beoordeeld dat het nieuwe bos kwalitatief beter zal zijn? Wanneer wordt het bos gerealiseerd?
  8. Aanpassing begrenzing NNN bij de Nolle (Brielle) De begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt aangepast voor een andere ligging van de ecologische verbindingszone bij de Nolle in Brielle, overeenkomstig het bestemmingsplan. Wat gebeurt er met de begrenzing: gaat er NNN-gebied af, komt er bij of blijft het hetzelfde?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland