Tech­nische vragen Varend ontgassen


Indiendatum: 12 sep. 2020

Vragen

  1. Is het juist dat de provinciaal ingestelde verboden voor varend ontgassen niet van toepassing zijn op de Rijkswateren?
  2. Welke organisaties zijn nu precies betrokken bij de handhaving van het varend ontgassen en kan worden aangegeven hoe er wordt samengewerkt?
  3. Is na te zien hoe vaak er door de handhavende organisaties de afgelopen 3 jaar daadwerkelijk proces-verbaal is opgemaakt?

Indiendatum: 12 sep. 2020
Antwoorddatum: 14 sep. 2020

1) Is het juist dat de provinciaal ingestelde verboden voor varend ontgassen niet van toepassing zijn op de Rijkswateren?

Bij het instellen van het provinciale verbod in 2015 heeft de provincie aangegeven, ook na consultatie van de landsadvocaat, dat het verbod op alle wateren binnen de provinciegrens van toepassing is. Dus ook op Rijkswateren. Dit vanwege het ontbreken van rijksregelgeving. Lagere overheden zouden dan ook regelgeving mogen opstellen die van toepassing is op Rijkswateren.

2) Welke organisaties zijn nu precies betrokken bij de handhaving van het varend ontgassen en
kan worden aangegeven hoer er wordt samengewerkt?

Zie de stand van zaken notitie die voor de commissie KNM is opgesteld. Daarin is aangegeven met wie de provincie c.q. omgevingsdiensten thans samenwerken / de samenwerking opzoeken.

3) Is na te zien hoe vaak er door de handhavende organisaties de afgelopen 3 jaar daadwerkelijk proces-verbaal is opgemaakt?

De provincie heeft geen processen-verbaal opgemaakt. Door landelijke uitvoerende diensten is een enkele keer een proces-verbaal opgesteld.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen schuil- en beschuttingsmogelijkheden weidedieren

Lees verder

Schriftelijke vragen handhaving overtreding Mooi Mekkerland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer