Uitbreiding geitenstal Hoeksche Waard


Indiendatum: jul. 2019

Vragen

  • Bent u bekend met de Omgevingsvergunning Keizersdijk 60 in Strijen, gemeente Hoekschewaard voor uitbreiding van een geitenstal?[1]
  • Is deze omgevingsvergunning in overeenstemming met de provinciale regelgeving?
  • Zo nee, gaat u in dat geval handhaven? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-164300.pdf

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 25 sep. 2019

Klik hier voor de antwoorden.