Vervolg­vragen over strand­huisjes Kijkduin


Indiendatum: 28 jan. 2021

Toelichting

Op 19 januari jongstleden heeft GS de schriftelijke vervolgvragen met nummer 3707 beantwoord over kustbebouwing. In de procedurevergadering van de RWE vergadering d.d. 13 januari 2021 zijn over dit onderwerp nog de volgende ingekomen stukken 34-35 (GS-brief met betrekking tot de procedure voor nieuwe omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij Kijkduin en GS-brief met betrekking tot de procedure voor nieuwe omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij Kijkduin – bijlage) en 36 (brief Gedeputeerde Koning Toelichting op de vragen over de strandhuisjes van dhr. en mw. Out) 1 geplaatst.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren nog de volgende vervolgvragen voor over de strandhuisjes in Kijkduin.

1. Is GS van mening, dat er bij de evaluatie23 van de strandhuisjes door de gemeente Den Haag voldoende inhoudelijk is getoetst aan de gevolgen voor het naastgelegen Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen?

2. Is er bij de evaluatie door de gemeente Den Haag ook expliciet getoetst aan de afspraken uit het Kustpact?

3. Is er daarnaast ook expliciet getoetst aan de status van het strand als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland?

4. Welke maatregelen gaat de provincie nemen, of welke vergunningvoorschriften zou de Omgevingsdienst willen opnemen in een nieuwe vergunning, om de ontwikkeling van jonge duintjes langs de duinvoet veilig te stellen?

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren

1 https://staten.zuidholland.nl/...
2 https://denhaag.raadsinformati...
3 https://denhaag.raadsinformati...

Indiendatum: 28 jan. 2021
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Startnotitie Gezond en Veilig Zuid-Holland

Lees verder

Schriftelijke vragen energietransitie glastuinbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer