Bijdrage aftreden gede­pu­teerde Han Weber


28 mei 2019

Vlak voor de eindstreep voelde gedeputeerde Han Weber zich genoodzaakt om af te treden vanwege een rapport uit 2017 dat van mogelijk belang kon zijn bij de besluitvorming over het warmtedossier en waarvan ambtenaren wel, maar hijzelf als verantwoordelijk gedeputeerde niet mee bekend was. Dit rapport is niet gedeeld met GS en PS. Hij heeft hieruit zijn consequenties getrokken door af te treden als gedeputeerde.

Inhoudelijk waren we het vaak oneens, onder andere vanwege de massale doding van in het wild levende dieren die op het altaar van de economie zijn geofferd. We hebben meermalen onze degens hierover gekruist.

We hebben dit college de afgelopen acht jaar jaarlijks aangesproken op het niet behalen van de afgesproken natuurdoelen, waarvan de heer Weber portefeuillehouder was en ook op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening waren we het vaak oneens.

Maar achter dit alles schuilt een menselijk drama en dat roept bij ons veel compassie op. Wij voelen met gedeputeerde Weber mee dat een afscheid op deze manier pijnlijk en teleurstellend is.

Verleden jaar zomer ben ik met hem op werkbezoek geweest naar de Krimpenerwaard om hem een klein particulier natuurgebiedje ‘Natuurrijk’ te laten zien. Dit gebied werd omringd door intensieve landbouwgebieden, in eigendom van de provincie, met een hoge graad van bemesting, wat nadelige gevolgen had voor ´Natuurrijk´. Ik heb hem gevraagd om mogelijkheden te onderzoeken om dit natuurgebiedje beter te beschermen en te laten aansluiten op nabijgelegen natuurgebieden. Hier heeft hij werk van gemaakt en ervoor gezorgd dat de omliggende provinciale agrarische gebieden nu extensief beheerd worden. Ik ben hem hier eer erkentelijk voor.

Ondanks dat we het vaak oneens waren, kan ik terugkijken op een prettige samenwerking en daar wil ik hem voor bedanken. Han, mocht je luisteren, ik wens je alle goeds voor de toekomst en mogelijk tot ziens.

Interessant voor jou

Bijdrage Chemours protestactie 15 mei 2019

Lees verder

Bijdrage jaarrekening PS vergadering 27 mei 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer