Bijdrage BMM commissie 1e Begro­tings­wij­ziging 2020


15 april 2020

Cultuur

Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. We kunnen ons dan ook van harte vinden in de cultuurambitie van de provincie: het erfgoed, cultuureducatie/participatie.

We zien vanuit het cultuurperspectief graag herstel van meer oorspronkelijke cultuurlandschappen, zoals herstel of aanleg van akkerranden en houtwallen.

Interne organisatie

Pag 135. De kosten inhuur externen vinden we nog steeds erg hoog. Hoe kunnen deze kosten omlaag gebracht worden?

Financieel toezicht gemeenten

Hoe schat het College de financiƫle situatie in van de Zuid-Hollandse gemeenten, nu de kosten oplopen door de Coronacrisis. Wij verwachten bijvoorbeeld dat de kosten voor zorg en welzijn fors gaan toenemen.