Bijdrage BW commissie Instru­menten en versnelling woningbouw


13 maart 2024

Allereerst wil ik GS bedanken voor de duidelijke overzichten wat betreft de verschillende instrumenten die de provincie tot haar beschikking heeft voor woningbouw.

Daarbij zijn we als Partij voor de Dieren ook, grotendeels, blij met de inhoud van die stukken. We zien dat de provincie en de Gedeputeerde veel werk verzetten om iets te doen aan het woningtekort in Zuid-Holland. Namens de Partij voor de Dieren wil ik daarom ook iets zeggen over het opmerkelijke bericht van minister De Jonge.

Het is overduidelijk dat we in Nederland een woningbouwcrisis hebben; maar wat net zo duidelijk is, is dat we vooral een tekort hebben aan sociale en betaalbare woningen. Als het evident is dat dit de vraag of zelfs noodzaak is, zou het ook de publieke taak van de provincie moeten zijn om daarnaar te handelen – en dat doet de Gedeputeerde, juist door die inzet op 40% sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten. Als dit de behoefte is van de inwoners van deze provincie dan zou dit ook de inzet moeten zijn.

Daarnaast zou minister De Jonge vinden dat de provincie zich te streng opstelt. Dit is iets wat de Partij voor de Dieren juist verstandig vindt. Want vooral in een provincie waar het beschikbare oppervlakte schaars is, en de vraag naar woningen groot, moeten we verstandig omgaan met de ruimte die we hebben. Onze partij vindt dat de open ruimte in onze provincie bescherming verdient en daarom ook complimenten aan het college voor haar inzet hiervoor. Natuurwaarden moeten worden meegewogen en bestaande groen-blauwe structuren moeten als hoofdaders gezien worden bij de ontwikkeling van nieuwe woningen.

Al met al zien we als Partij voor de Dieren een college dat haar best doet betaalbare woningen te creëren in de beperkte ruimte die Zuid-Holland biedt. Maar zoals ik al aangaf, geeft onze partij nog wel graag een aantal aandachtspunten mee.

Een duidelijk instrument van de provincie voor het versnellen van woningbouw is het verlenen van subsidies. Dit is niet de plek om expliciet bij de verschillende soorten subsidies stil te staan. Wel hopen we dat bij al deze soorten subsidies ook de integrale aanpak – die we als provincie zo belangrijk vinden en in het Coalitieakkoord is opgenomen – centraal blijft staan.[1] Dus de voorwaarden om te voldoen aan dit soort subsidies moeten passen bij onze andere doelstellingen, zoals op het gebied van duurzaam, toekomstbestendig en natuurinclusief bouwen.

In de brief van GS van april 2022 worden bovendien gesprekken met overheidspartners genoemd over de inzet rond instrumenten voor gebiedsontwikkeling en is er ook expliciet aandacht voor toekomstbestendig bouwen, waaronder natuurinclusief. We ontvangen van GS graag een update over deze gesprekken.

Deze integrale visie willen we bovendien terugzien in de verschillende beleidsinstrumenten die de provincie tot haar beschikking heeft, zoals bij regionale woonvisies, woningbouwprogramma’s en het maken van regionale prestatieafspraken. Bij deze laatste drie genoemde instrumenten hopen wij bovendien dat het ook over potentiële ‘nieuwe’ woningen in bestaande bebouwing gaat.

Dit laatste vindt de Partij voor de Dieren een zeer belangrijk aandachtspunt. Want gebruik maken van bestaande bebouwing biedt zeker potentie voor het snel creëren van meer woningen. Het instrument woon-werkakkoorden zou hier een rol in kunnen spelen. En volgens het onderzoek van de Stec Groep is het momentum om op te toppen, aan te plakken en uit te plinten nú. In het kader van snelheid én de beperkte ruimte in onze provincie is het ook erg interessant.

Zuid-Holland heeft zelfs de meeste potentie om hier echt werk van te maken, namelijk een potentiële toevoeging van circa 28.800 woningen. Het onderzoek zelf geeft zeer duidelijke handvatten mee waar we onder andere als provincie mee aan de slag kunnen. Wanneer kunnen we vanuit GS een plan van aanpak verwachten? Graag een reactie. Deze kans voor het binnenstedelijk creëren van meer woningen kunnen we wat de Partij voor de Dieren betreft, maar ook wat het Coalitieakkoord betreft, echt niet laten liggen.[2]

Aanbesteding OV-concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Meer geld voor het openbaar vervoer is iets wat de Partij voor de Dieren uiteraard aanmoedigt – en in het geval van de ov-concessie voor de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee is er zowaar extra geld te besteden. Wij beschouwen onszelf ook als een verstandige partij en zien dus graag dat dit geld op verstandige wijze wordt besteed. Hiervan zijn wij nog niet overtuigd.

Allereerst, toen de aanbesteding in november tijdens de Statenvergadering werd besproken werd het al verkondigd als een goede concessie. Het plan zoals het er toen lag zou zorgen voor goed vervoer. Dus waarom blijkt nu toch 1,5 miljoen euro extra nodig? Was de oorspronkelijke versie toch niet goed genoeg?

In deze zelfde Statenvergadering was middels een motie besloten dat Herkingen ontsloten zou worden, op dit moment was er nog geen sprake van de Bikkergelden. Dit zou dus sowieso al het geval zijn en ten laste komen van het begrotingssaldo, dus waarom wordt nu dit extra geld hiervoor ingezet? Graag een reactie.

Wat de Partij voor de Dieren betreft mist het in deze financieringsconstructie nog wat dit concreet voor de reiziger gaat betekenen; wat gaan zij terugzien van die 1,5 miljoen euro extra? Graag een reactie.

Dan de Meerpartijenovereenkomst, dit klinkt wel als een degelijk plan. Maar hierover nog wel enkele vragen. Hoe weten we zeker dat het geld dat wordt bespaard aan rente wordt besteed voor de reizigers?

Bij deze overeenkomst is er natuurlijk wel een risico voor de provincie, namelijk als er na de concessie die van start gaat in 2025 geen nieuwe concessiehouder wordt gevonden. Dit risico is misschien klein, maar in Zeeland is het wel gebeurd. Is deze concessie enigszins met Zeeland te vergelijken? Graag een reactie .

Kirsten Weitering
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] Coalitieakkoord 2023-2027 - Provincie Zuid-Holland, p.4.
[2] Coalitieakkoord 2023-2027 - Provincie Zuid-Holland, p.7.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Ruimtelijk voorstel

Lees verder

Bijdrage RW commissie VTH nota 2024-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer