Bijdrage instal­la­tie­ver­ga­dering Provin­ciale Staten Zuid-Holland


29 maart 2023

Allereerst namens onze fractie dank aan alle kiezers die vertrouwen hebben gesteld in onze partij. Ik heb er heel veel zin in om samen met mijn collega’s Hanke Hoogerwerf en Joeri Oudshoorn de komende vier jaar op te komen voor wat kwetsbaar is, dieren, natuur en milieu. Alle nieuwe en zittende Statenleden gefeliciteerd met jullie zetel. BBB, JA21, GroenLinks gefeliciteerd met jullie zetelwinst en VOLT als nieuwe fractie van harte welkom!

De Partij voor de Dieren wil inzetten op een vernieuwende en verfrissende politiek van een akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor een Statenbrede samenwerking en wisselende meerderheden. Geen in beton gegoten coalitieakkoord met een scherpe polarisatie tussen coalitie en oppositie.

De Partij voor de Dieren duidt de winst van de Boer Burger Beweging als een proteststem van de kiezer tegen het huidige kabinetsbeleid dat fout op fout heeft gemaakt, zoals de toeslagenaffaire, de misère in Groningen en een falend stikstofbeleid, waarbij burgers zich in de steek gelaten voelen. Maar er is ook een krachtig tegengeluid om nu wel maatregelen te treffen zoals de winst van de Partij voor de Dieren, Groen Links en VOLT.

De Partij voor de Dieren is van de inclusiviteit en we sluiten op voorhand geen enkele partij uit. De Partij voor de Dieren wil graag een akkoord op hoofdlijnen, waarbij mogelijkheden ontstaan voor wisselende meerderheden; een meer Statenbrede samenwerking wat leidt tot een beter debat en betere besluitvorming. De partij wil, zoals gezegd, af van in beton gegoten coalitieakkoorden met een scherpe tegenstelling tussen coalitie en oppositie. Ook burgerparticipatie moet veel meer inhoud krijgen: invloed van inwoners op belangrijke besluitvorming.

De ontstane problemen kunnen niet worden opgelost op de manier waarop ze ontstaan zijn zei een wijs man als Einstein ooit al. De situatie is urgent, zoals ook het recente IPCC rapport van maart 2023 nog eens pijnlijk duidelijk maakt. Het IPCC rapport laat zien dat het nog net niet te laat is om de ergste gevolgen te vermijden, maar dan moet de uitstoot van broeikasgassen sneller naar beneden en is aanpak bij de bron noodzakelijk naast klimaatadaptatie. Problemen moeten niet weer vooruitgeschoven worden maar nu voortvarend en duurzaam worden opgelost en bij de bron worden aangepakt, omdat anders de kosten in de toekomst nog veel hoger worden en dat als een Boomerang terug komt met ernstige nadelige gevolgen voor de agrarische sector en economie. Dit wordt door veel partijen nog onvoldoende onderkend en we willen benadrukken dat het vele malen verstandiger is om nu de pijn te nemen, natuur te herstellen en onze economie weer duurzaam op te bouwen in plaats van ‘na ons de zondvloed’.

Er is politieke moed nodig om politieke verandering te brengen, problemen aan te pakken, natuur te herstellen en te komen tot een systeemverandering in de landbouw en de economie. Wij willen deze verandering op gang brengen en hopen op steun van de andere fracties. We willen inspireren, hoop geven voor de toekomst voor toekomstige generaties, een leefbare planeet en gezonde leefomgeving en verbinden in plaats van polariseren. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Soortenbescherming

Lees verder

Bijdrage IC commissie Ruimtelijke Puzzel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer