Bijdrage KNM commissie extra sessie stik­stof­pro­ble­matiek


26 mei 2020

Het stikstofprobleem is niet nieuw. Al vanaf begin jaren ’70 zijn er zoveel dieren in Nederland, dat boeren de mest van hun dieren niet meer kwijt kunnen. Het ene na het andere kabinet heeft geprobeerd met technische oplossingen en vrijwillige afspraken met de sector het probleem aan te pakken, maar daarbij heeft het aantal dieren altijd door kunnen blijven groeien. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) was de meest recente misaanpak van de overheid om tóch bouw- of uitbreidingsvergunningen te kunnen geven in gebieden waar de stikstofgrenzen van de natuur al lang overschreden waren. De Partij voor de Dieren waarschuwde al sinds 2009, toen de PAS werd ontwikkeld, dat dit tegen de wet zou zijn. In mei 2019 werd het inderdaad onwettig verklaard door de Raad van State, waardoor alle vergunningverlening stil is komen te liggen.

De Partij voor de Dieren is voorstander voor meer en robuustere natuur, die tegen een stootje kan. Hier moet veel meer in worden geïnvesteerd, want de natuur is het kind van de rekening in onze expansiedrift, maar krijgt nu de zwarte piet toegeschoven, terwijl het ons menselijk handelen is dat moet veranderen.

We kunnen niet doorgaan op de huidige weg en de mens zal moeten veranderen in zijn economisch handelen. De Partij voor de Dieren kiest voor een aanpak bij de bron. De veehouderij heeft het hoogste aandeel in de uitstoot, 45%, en ook in Zuid-Holland is veel intensieve melkveehouderij. Afbouw van de intensieve melkveehouderij en krimp van de veestapel is onontkoombaar, wat bovendien hard nodig is voor andere problemen zoals de klimaatcrisis, dierenwelzijn en de volksgezondheid. Het is me nog niet duidelijk hoe de provinciale aanpak is t.a.v. de veehouderij. Kan dit worden toegelicht? De Partij voor de Dieren kiest niet voor een vrijwillige aanpak, maar voor een warme sanering van de intensieve veehouderij.

Daarnaast zullen ook andere sectoren hun stikstofuitstoot fors moeten verminderen. Zo moet de maximumsnelheid op wegen naar beneden, bijvoorbeeld ook op provinciale wegen, en bepleiten we een krimp van de luchtvaartsector; geen nieuwe biomassacentrales en minder uitstoot vanuit de industrie.