Bijdrage KNM commissie geluids­be­per­kende maat­re­gelen A4 Vlietland


17 februari 2021

Het is goed om te constateren dat GS zich inzet om te voldoen aan de motie door in het adviesvoorstel over de gehele lengte van het tracé een geluidwerende voorziening te willen plaatsen. Ook is er een budget van 5 miljoen vrijgemaakt in de begroting door PS! Voor elk afzonderlijke sector van het tracé wordt gezocht naar de best mogelijke uitvoering. Voor sector 1 een 3 meter hoge wal, sector 2 een definitief houten scherm met vergroening op eigen grond, voor sector 3 aanvullend een houten scherm met vergroening op eigen grond en voor sector 4 nog nader te bepalen. GS komt de wensen van de bewoners en stakeholders goed tegemoet. Maar, het advies gaat wat de Partij voor de Dieren betreft niet ver genoeg en de verdeling van de verschillende geluidwerende maatregelen zou ons inziens anders kunnen worden uitgevoerd. Allereerst zou de grondwal in sector 1 uitgebreid kunnen worden met een scherm van 1,5 meter hoog bovenop de wal, zodat een geluidwerende voorziening ontstaat van 4,5 meter hoog. Zo kan GS voldoen aan de wensen van de bewoners en komt het de in het verleden gedane belofte van een 10 m hoge voorziening tegemoet. We kunnen instemmen met sector 2: een definitief houten scherm met nader te bepalen vergroening en duurzame voorzieningen op eigen grond, zodat ook tijdens de aanleg van de 5e rijbaan een geluiddempende voorziening aanwezig is. En het bijkomstig voordeel van kostenbesparing is mooi meegenomen! Ook kunnen we instemmen met de maatregelen voor sector 3: een aanvullend houten scherm met groen op eigen grond. En bij de keuze voor een houten scherm zou gekozen moeten worden voor gecertificeerd duurzaam hout of gerecycled hout. Maar dan sector 4. Van verschillende stakeholders zijn tegengestelde geluiden te horen. Zowel de voorkeur voor het scherm plaatsen als het open laten van het landschap komen naar voren. Om de verschillende stakeholders tegemoet te komen denken we aan een laag scherm of grondwal van 1,5 meter hoog i.p.v. 3 meter hoog, zodat het landschap enigszins open blijft en toch een geluidwerend effect heeft dat weliswaar niet zo hoog geluiddempend is, maar nabij sector 4 wonen ook niet zo veel mensen. Ook zou met deze hoogte niet de aanvliegroutes van vogels en vleermuizen worden beïnvloed en dat vinden we belangrijk! Maar daarnaast, of beter gezegd, aan de overkant van sector 4 aan andere kant van de weg bij Stompwijk zou tevens een laag scherm met groen of grondwal geplaatst kunnen worden, zodat ook de bewoners van Stompwijk weinig, of minder overlast van geluid ervaren. Door op deze wijze de geluiddempende maatregelen te verspreiden over de 4 sectoren denken we dat aan de meeste wensen van de verschillende stakeholders kan worden voldaan. En pas dan zou de motie als adequaat uitgevoerd of afgehandeld kunnen worden beschouwd.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage BE commissie Unmanned Valley en Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur

Lees verder

Bijdrage KNM commissie stand van zaken Meeslouwerplas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer