Bijdrage KNM commissie Grond­wa­ter­stand en droogte afgelopen zomer(s)


25 januari 2023

Dank aan mevrouw Heijnen voor agendering van dit onderwerp. We hebben te maken met steeds meer extreme drogere periodes, een extreme hitte met een regentekort dat leidde tot droogte met als gevolg dat de natuur verschraalt, dijken worden kwetsbaar, huizen verzakken en natuurbranden steeds vaker voorkomen. Het KNMI waarschuwde vorige week nog voor een toename van natuurbranden die onbeheersbaar kunnen worden. Brandweer regio Haaglanden heeft zelfs 2 extra auto’s aangeschaft om de duinen beter te beschermen bij duinbranden. De algemene oorzaak is de klimaatverandering. Maar in Nederland is er nog een belangrijke oorzaak voor de droogte en dat is het kunstmatig laag houden van het waterpeil op de agrarische gronden, zoals in de Krimpenerwaard. Jaarlijks worden grote hoeveelheden water weggepompt en geloosd in rivieren. Daarnaast is de land- en tuinbouwsector een grootverbruiker van grondwater, oppervlaktewater én leidingwater voor kunstmatige landbouwberegening in de zomer.

De Partij voor de Dieren ziet droogte als één van de meest urgente problemen in het waterrijke Nederland en wil door dynamische waterpeilen en een eerlijke verdeling het waterbeleid weer gezond krijgen. Door het veel te lage grondwaterpeil, de lange periodes van droogte en een oneerlijke verdeling van water komen dieren en natuur in de knel. De Partij voor de Dieren wil dat bij de verdeling van water de prioriteit ligt op maximale bescherming en behoud van natuur. Ecologie gaat wat ons betreft voor economie!

Vanuit het Deltaprogramma Zoetwater, waterschappen en het Rijk worden al maatregelen getroffen om de droogte tegen te gaan. Minder doorspoeling van polders bv, maar ook schutbeperkingen bij sluizen om de verzilting van o.a. Delfland tegen te gaan. Dat vervolgens zoetwater uit de Brielse Maas wordt doorgesluisd naar datzelfde Delfland is wat de Partij voor de Dieren betreft nu net niet de juiste maatregel om verzilting tegen te gaan of om eerlijk ons water te verdelen. Juist het ontwikkelen van natuurlijke groene klimaatbuffers waar water opgevangen kan worden en het inzetten op en stimuleren van teelt van droogteresistente gewassen zijn maatregelen die volgens de Partij voor de Dieren wel bijdragen aan het tegengaan van droogte. Maar vooral mist de Partij voor de Dieren in de plannen en maatregelen een echt waterbesparingsplan voor de grootverbruikers, dus de agrariërs, de glas- en tuinbouw en de industrie. Want wat je niet gebruikt, hoeft ook niet bespaard te worden.

Het voorstel van mevrouw Heinen VVD vinden we prima, ook de gevolgen voor de natuur willen we meenemen en deskundigen op dat gebied horen. Een college van dhr. Waterman juich ik toe, maar zal wel wat tijd kosten.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Handelingsperspectief bijenkasten en reuzenbalsemien

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Toekomstbeeld Vlietzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer