Bijdrage Provin­ciale Staten Aangepast Hande­lings­kader voor de reali­satie van het NNN in Zuid-Holland


16 juni 2021

Natuur en biodiversiteit zijn de bron van ons bestaan en van levensbelang. Ook de Zuid-Hollandse natuur vormt hierbij een belangrijke schakel om een robuuste natuur te ontwikkelen, die tegen een stootje kan en voldoende weerbaarheid ontwikkelt om ook de stikstofcrisis het hoofd te bieden.

In het ‘Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland’ uit 2013 tussen Rijk en provincie is afgesproken dat in Zuid-Holland 136 km ecologische verbindingszones wordt aangelegd. In 8 jaar tijd is er tussen 2013 en 2021 slechts 25,5 km ecologische verbindingszone aangelegd en moet er in 6 (!) jaar tijd nog 110,5 km ecologische verbindingszones worden aangelegd. Het ontbreken van ecologische verbindingen ertoe kan leiden dat bepaalde natuurgebieden met hun leefgemeenschappen geïsoleerd raken, wat voor de natuurontwikkeling en robuustheid onwenselijk is.

De ecologische verbindingszones maken migratie van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk en de ecologische verbindingszones verbinden leefgemeenschappen met elkaar. Daardoor dragen ze bij aan het vergroten van de biodiversiteit en zijn deze verbindingszondes dus belangrijk om de natuurgebieden te verbinden en de natuur robuuster te maken.

We dienen een motie in met als dictum:

‘Dragen het College op:

  • in het kader van het aangepast Handelingskader voor de realisatie van het NNN in Zuid-Holland een gerichte planning te maken voor de totstandkoming van de nog te realiseren ecologische verbindingszones, zodanig dat de doelstelling gehaald wordt om deze in 2027 volledig te realiseren.’

Dit was mijn bijdrage, dank u wel!

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Vaststelling Omgevingsbeleid 2020

Lees verder

Bijdrage IC commissie Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer