Bijdrage Provin­ciale Staten Beter Bereikbaar Gouwe


2 februari 2022

De Partij voor de Dieren kan zich vinden in de plannen voor fietsen en het waterverkeer.

Maar het plan behelst ook extra asfalt tussen de Gouwe en de spoorlijn van Boskoop naar Alphen.

De Partij voor de Dieren is in principe niet voor meer asfalt, zeker nu meer thuiswerken ‘het nieuwe normaal’ lijkt te worden. Meer asfalt leidt tot nog meer stikstofuitstoot. Uit de gemeentelijke fijnstofmetingen bleek zelfs dat tijdens de 1e Lockdown te veel stikstof werd uitgestoten, waardoor de doelen uit het Schone Luchtakkoord niet zijn behaald. En het extra asfalt is bedoeld voor forse uitbreiding van de greenport Boskoop, waarvan de Partij voor de Dieren in de huidige vorm zeker geen voorstander van is.

De nieuwe weg is gepland door een ecologische verbindingszone en NNN gebied de Zaanse Rietveld. Alle varianten snijden door NNN gebied en dat vindt de PvdD onacceptabel! (Zowel bij W20-1 en W20-2 doorsnijden bij alle drie de varianten van aansluiting met de N211 natuur).

De plannen voor extra asfalt ten koste van natuur weegt voor de PvdD zo zwaar dat we tegen dit voorstel zullen stemmen.

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM Rekenkamerrapport Drinkwater

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Herziening 2021 Omgevingsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer