Bijdrage Provin­ciale Staten China


6 april 2022

De oorlog in Oekraïne toont nog maar eens aan hoe afhankelijk we zijn in het voorzien van onze levensbehoeften van de rest van de wereld. Maar dat kan ook anders en daar gaat juist de provincie over: de regionale economie. De Partij voor de Dieren vindt dat we veel meer in onze eigen levensbehoefte moeten kunnen voorzien binnen de eigen regio, wat ons betreft zou dat op bepaalde gebieden nog West-Europa mogen zijn, maar zeker niet wereldwijd. Het geeft niet alleen meer zekerheid, maar het helpt ook de klimaatcrisis op te lossen en zorgt voor minder dierenleed, omdat er veel minder transportbewegingen nodig zijn, minder gesleep met dieren, voedsel en spullen. De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie niet moet investeren in een falend landbouwsysteem en moet stoppen met de export van kennis over de intensieve veeteelt en intensieve glastuinbouw. En nu wordt er ineens vaart gezet met de energiebesparing. Het kan dus wel….

Maar de oorlog in Oekraïne heeft ook een ander effect waar we over na moeten denken, namelijk de economische provinciale banden die Zuid-Holland heeft met China: de vriendschapsrelaties met de provincie Hebei en het stadsdeel Shanghai Pudong. Een land dat Chinese bedrijven oproept om het economische gat in Rusland op te vullen en te investeren in Rusland vanwege de economische sancties door onder andere Europa, Canada en de VS. Je moet je afvragen of die provinciale banden met China wel zo nauw kunnen blijven en de Partij voor de Dieren vindt van niet. We zullen de situatie onder de loep moeten nemen en ons beleid moeten aanpassen. We vragen het college met een voorstel hiervoor te komen.

Bovendien is de Partij voor de Dieren sowieso kritisch op deze betrekkingen vanwege de mensenrechtenschendingen in China, die gestopt moeten worden. Dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel.

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland