Bijdrage Provin­ciale Staten Kader voor de relatie met China


14 december 2022

Regionale economie bevorderen

Door het Rijk is er in 2020 nog een investeringsverdrag met China afgesloten. Niet alleen landelijk, maar ook via de Zuid-Hollandse samenwerking, vriendschapsbanden en economische samenwerkingsovereenkomsten met de provincie Hebei en het stadsdeel Shanghai Pudong in China wordt globalisering in de hand gewerkt en worden lokale gemeenschappen ontwricht. Het zet arbeidsrechten, mensenrechten en milieubescherming onder druk en zorgt voor meer macht in de handen van grote multinationals. Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren dat de provincie niet moet investeren in een falend land- en tuinbouwsysteem en moet stoppen met de export van kennis over de intensieve veeteelt en intensieve glastuinbouw. We moeten toe naar een meer regionale economie, waarbij we veel meer in onze eigen levensbehoefte kunnen voorzien binnen de eigen regio en dat binnen de draagkracht van de aarde. Dat zorgt voor minder gesleep met dieren, voedsel en spullen en helpt de klimaatcrisis op te lossen.

Mensenrechten

Voorzitter. Mensenrechten is voor de Partij voor de Dieren vanuit onze kernwaarde van mededogen een belangrijk thema, omdat de rechten van grote groepen kwetsbare mensen wereldwijd worden geschonden.

We weten dat de situatie van de Oeigoeren in China verschrikkelijk is. In China worden systematisch Oeigoeren opgesloten in ‘heropvoedingskampen’. Volgens China een manier om ‘extremisme’ te bestrijden, maar het gaat hier om ernstige mensenrechtenschending. Volgens Amnesty International worden ze in de kampen gehersenspoeld en zelfs gemarteld. Ze krijgen soms geen eten, worden geslagen met ijzeren stokken en aan hun handen opgehangen. Ouders en kinderen worden van elkaar gescheiden. Mensen die vastzitten in de kampen krijgen geen rechtszaak en hebben geen toegang tot een advocaat. Soms zitten ze maanden vast, terwijl hun familieleden niet weten waar ze zijn. Familieleden zijn doodsbang om zich hierover uit te spreken. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten en de provincie moet een duidelijk statement maken.

De Provincie moet, net als Noord-Holland en Utrecht, duidelijk zijn stem laten horen. Die provincies hebben respectievelijk de vriendschapsbanden met de Chinese provincies Shandong en Guangdong beëindigd. We vinden dat Zuid-Holland dit ook moet doen en zullen daarom niet instemmen met het voorstel.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Module Omgevingsbeleid ZHOV Energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer