Bijdrage Provin­ciale Staten Stem­ver­klaring verlening inci­dentele subsidie Corona Impuls Fieldlabs


7 april 2021

De Partij voor de Dieren stemt tegen dit voorstel om een aantal redenen:

  • In het voorstel staat onder meer het volgende: ‘Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een waardevolle infrastructuur van fieldlabs, living labs en innovatiehubs, die bijdragen aan Zuid-Holland als ‘real life testing ground’ en vooral aan een versnelling van de marktintroductie van nieuwe producten, processen en diensten van Zuid-Hollands MKB.’ Het gaat hier om een Corona Impuls Fieldlabs. De PvdD is in principe geen voorstander van marktwerking in de ontwikkeling van de COVID producten, zoals nu wordt voorgesteld. Dit dient het publiek belang en de overheid zou hier leidend in moeten zijn.
  • Duurzaamheid is geen criterium voor subsidieverlening en we vinden dat dit altijd een randvoorwaarde moet zijn.
  • Het is een groot bedrag van 600.000,-- euro! Het is gericht op de maatstaf van terugval in geprognosticeerde omzet, het geven van een economische impuls om sterker uit de crisis te komen en het toewerken naar regionale Groeiagenda, zo staat er. Het is dus weer gericht op enkel economische groei waar de PvdD juist vanaf wil. De PvdD wil niet terug naar het oude normaal, maar naar het nieuwe normaal: een economische ontwikkeling die rekening houdt met de draagkracht van de aarde en dat zien we niet terug in het voorstel. Daarom stemmen we tegen het voorstel.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren