Bijdrage Provin­ciale Staten Stem­ver­kla­ringen Omge­vings­ver­or­dening


15 december 2021

Omgevingsverordening Provincie Zuid-Holland

De Partij voor de Dieren ziet goede elementen in de nieuwe Omgevingsverordening, zoals bescherming van de natuur.. Maar ook de Provinciale Verordening en Kaderstelling Wet Natuurbescherming is overgenomen in de nieuwe Omgevingsverordening. Daar heeft de Partij voor de Dieren in 2016 tegen gestemd. We willen geen bemesting in Natura 2000-gebieden en omdat in het wild levende dieren in onze provincie naar onze mening onvoldoende worden beschermd. Er moet veel meer worden ingezet op niet-dodelijke middelen. We willen onder meer ook dat er geen vrijstelling meer wordt gegeven voor het doden van dieren en ook de huidige Faunabeheereenheid moet wat ons betreft op de schop. Dit alles is voor onze fractie zo zwaarwegend dat we tegen deze Omgevingsverordening stemmen.

Overdracht delegatiebevoegdheden van PS naar GS

De Partij voor de Dieren kan zich vinden in een aantal delegatiebevoegdheden. Maar lang niet alle. We zijn van mening dat PS veel meer haar eigen kaderstellende rol moet pakken en haar eigen positie moet versterken. Momenteel lopen we naar onze mening teveel aan de leiband van GS en mede daarom willen we meer bevoegdheden bij PS laten en stemmen we tegen dit voorstel.

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Deelname Stichting Zuid-Holland Bereikbaar

Lees verder

Bijdrage IC commissie Herziening omgevingsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer