Stem­ver­kla­ringen PS verga­dering 20 februari 2019


21 februari 2019

Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland

Deze subsidie is gericht op groei van de economie. De PvdD is daar geen voorstander van. Wij willen een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met wat de aarde aankan, een doughnut economie zoals voorgesteld door Kate Rayworth. Daarom stemmen we tegen dit voorstel.

Subsidieverlening TNO - Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte(Agendapunt ingeklapt)

Het Energie Bedrijf Nederland BV is partner. Deze organisatie zet in op fossiele brandstoffen als aardgas, groen gas en ondergrondse CO2 opslag. De PvdD is hier geen voorstander van. Bovendien is een fossiel bedrijf als Shell erbij betrokken, waar we al helemaal geen voorstander van zijn. Daarom stemmen we tegen dit voorstel.

Miljoenen voor weidevogels

De vele miljoenen euro’s subsidie voor agrarisch natuurbeheer hebben tot nu toe niet het gewenste effect gehad. Daarom heeft de Partij voor de Dieren de laatste jaren ook niet meer ingestemd met deze subsidies en willen we dat deze subsidies worden ingezet naar een duurzame, biologische, streekgebonden en meer plantaardige landbouw.

De Partij voor de Dieren is voortsniet akkoord met predatieplan om dieren te doden, maar wel met het onderdeel van de TNR methode om verwilderde en zwerfkatten te vangen, steriliseren en weer uit te zetten. Ook gaat de Partij voor de Dieren niet akkoord met en niet akkoord met de inzet van weidevogeldrones, omdat we dit te verstorend vinden voor de natuur en de dieren die er leven. Alles overwegende zal de Partij voor de Dieren tegen dit voorstel stemmen.

Weerkrachtig
Klimaatadaptatie is een noodzakelijk laatste redmiddel.
Maar er is meer aandacht nodig voor de oorzaak van klimaatverandering.
De provincie moet meer de regie pakken.
Tevens ziet de provincie alle heil in innovatie, dat ziet onze fractie als onrealistisch.
Daarom stemmen wij tegen.

N214/N216
Extra asfalt, terwijl onduidelijk is of het voor de veiligheid is of slechts om extra auto's te accomoderen.
Extra asfalt, voor bijna 20 miljoen euro.
En extra asfalt, terwijl we niet weten waarom het zo duur zou moeten zijn.
Daarom stemt de Partij voor de Dieren tegen.