Amen­dement: Betere bescherming van bevers


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit vast te stellen met dien verstande dat in de herziening omgevingsbeleid Module Soortenbeleid op pagina 41 de volgende tekst wordt geschrapt:

  • ‘Dit betekent dat proactief doden van bevers niet kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer preventieve maatregelen technisch niet kunnen worden genomen, onvoldoende werken of wanneer deze maatregelen financieel buitenproportioneel zijn.’

En in de Nota van Beantwoording, module soortenbeleid, de volgende tekst te schrappen:

  • ‘OB003 - B005

Tekst verduidelijkt m.b.t. beheer bevers in het kader van openbare veiligheid, onder maatregel: omgaan met bevers in Zuid-Holland’.

Toelichting

Bevers

De bever is een icoonsoort en dient, goed beschermd te worden, evenals de leefomgeving van deze icoonsoort. Het doden van een bever lost een eventueel veiligheidsprobleem niet op. Er moeten structurele maatregelen genomen worden, zoals het aanbrengen van materialen om de oever/dijk te beschermen of het verflauwen van een oever, zodat er niet meer gegraven kan worden. De kosten daarvan kunnen niet het probleem zijn, want de maatregelen leveren een duurzame structurele oplossing in plaats van de steeds terugkerende herstelwerkzaamheden met nog hogere kosten. We zullen hiervoor een amendement indienen.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Inzet op ecologisch systeemherstel bij aanpak wijdverbreide invasieve exoten

Lees verder

MOTIE: Betere bescherming bever

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer