MOTIE: Betere bescherming bever


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • de bever een beschermde soort is ingevolge de Wet Natuurbescherming;
  • de bever daarnaast een belangrijke icoonsoort is in Zuid-Holland;

Overwegende dat:

  • de bever als icoonsoort goed beschermd dient te worden;
  • Het doden van een bever een eventueel veiligheidsprobleem niet oplost;
  • Structurele maatregelen, zoals het aanbrengen van materialen om de oever/dijk te beschermen of het verflauwen van een oever, zodat er niet meer gegraven kan worden een duurzamere oplossing bieden;
  • de kosten daarvan niet het probleem kunnen zijn, want de maatregelen leveren een structurele oplossing in plaats van de steeds terugkerende herstelwerkzaamheden met nog hogere kosten;

Roept het college op:

om het Omgevingsprogramma te wijzigen door in Hoofdstuk B2 Faunabeheer bij Maatregel: Omgaan met bevers in Zuid-Holland op pagina 37 en 38 de volgende tekst te schrappen:

‘Dit betekent dat proactief doden van bevers niet kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer preventieve maatregelen technisch niet kunnen worden genomen, onvoldoende werken of wanneer deze maatregelen financieel buitenproportioneel zijn.

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Betere bescherming van bevers

Lees verder

MOTIE: Faunabeheerplannen maximaal 6 jaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer