Amen­dement: Welzijn opnemen in het Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025


11 november 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in digitale vergadering bijeen op 11 november 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Met betrekking tot de Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025

11. Vast te stellen het Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025 met inachtneming van de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 4, lid 2, met dien verstande dat:

de tekst van het voornoemde Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025 op pagina 9 “De provincie zet de komende jaren in op versterking van onze economie. Daarbij stellen we niet louter economische groei voorop, maar willen we een duurzame economie met aandacht voor brede welvaart voor de bevolking van Zuid-Holland.”

wordt gewijzigd in

“De provincie zet de komende jaren in op versterking van onze economie. Daarbij stellen we niet louter economische groei voorop, maar willen we een duurzame economie met aandacht voor brede welvaart en welzijn voor de bevolking van Zuid-Holland.

Toelichting

We vinden het belangrijk om naast welvaart ook welzijn toe te voegen als aandachtspunt voor de bevolking.

Carla van Viegen, fractie Partij voor de Dieren
Hanke Hoogerwerf, fractie Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen