Bescherm de aarde dieet


14 november 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14 november ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

- er een belangrijke klimaatopgave is, waarbij de belasting voor ons milieu teruggebracht moet worden;

- de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur in haar rapport ´Duurzaam en Gezond´ heeft aangegeven dat de productie van vlees een overmatig beslag legt op natuurlijke hulpbronnen zoals beschikbaar land en zoetwatervoorraden, hier en elders;[1]

- het RLI aangeeft dat behalve effecten op klimaat en milieu de productie van vlees ook risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid;

  Overwegende dat:

  - door te kiezen voor een duurzamer en gezonder menu gebaseerd op minder dierlijke en meer plantaardige producten bijgedragen kan worden aan een duurzamere wereld;

  - het van belang is dat het college en Provinciale Staten een goed voorbeeld geven;

   Roepen het college en Provinciale Staten op:

   - als standaard een vegetarisch menu in het provinciehuis te hanteren en op verzoek vlees(waren) te serveren;

   - één vleesloze dag per week te gaan invoeren op het provinciehuis (‘vega vrijdag’);

    en gaan over tot de orde van de dag;

    Carla van Viegen Partij voor de Dieren

    [1]https://www.rli.nl/sites/default/files/duurzaam_en_gezond_samen_naar_een_houdbaar_voedselsysteem_def_1.pdf


    Status

    Verworpen

    Voor

    Tegen