MOTIE Onvol­doende verklaren parti­ci­pa­tie­proces RTHA


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2022

Constaterende dat:

- Diverse gemeenten rondom Rotterdam Airport afstand hebben genomen van het participatieproces van deze luchthaven;
- Inwoners die deelnamen aan dit zelfde proces zich vroegtijdig terugtrokken en hun onvrede onder andere in onze commissie ten gehore gebracht hebben.

Overwegende dat:

- Het participatieproces rondom RTHA medegefinancierd is door de Provincie Zuid-Holland;
- Het Rijk mogelijk beslissingen zal baseren op de uitkomsten van dit participatieproces.

Spreken als mening uit dat:

- Het participatieproces rond RTHA als mislukt beschouwd zou moeten worden;
- Het participatieproces rond RTHA geen plaats zou moeten hebben in besluitvorming over RTHA;
- Een gedegen participatieproject waar inwoners gelijkwaardig in betrokken worden noodzakelijk is voorafgaand aan besluitvorming rond RTHA.

Verzoeken de griffier:

- Deze uitspraak van Provinciale Staten middels een brief met afschrift aan Provinciale Staten over te brengen aan Kabinet en Staten Generaal.

en gaan over tot de orde van de dag!

Lies van Aelst (SP)
Robert Klumpers (GroenLinks)
Jeroen Heuvelink (D66)
Willem Bakx (50PLUS)
Carla van Viegen (PvdD)
Caroline Persenaire (Groep GO)
Tessa Dulfer (PVV)
Maurits de Haan (CDA)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen