MOTIE Slimmer uit de crisis


1 juli 2020

Onderwerp: kadernota 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juli 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

constaterende dat:

  • we momenteel meerdere crises tegelijk doormaken en we naast de coronacrisis ook de klimaat- en biodiversiteitscrisis hebben;
  • de klimaat-, milieu- en biodiversiteitsproblemen het risico op pandemieën zoals corona versterken;[1] [2]
  • de provincie Zuid-Holland verschillende steunmaatregelen overweegt;
  • meerdere wetenschappers en organisaties aangeven dat het in het belang van huidige en toekomstige generaties van groot belang is om nu in te zetten op duurzame en groene investeringen;[3] [4] [5]

overwegende dat:

  • de coronacrisis kansen biedt om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan het verdrag van Parijs om beneden de anderhalve graad opwarming van de aarde te blijven;
  • de coronacrisis heeft laten zien dat er mogelijkheden zijn voor versnelling van verduurzaming van de Zuid-Hollandse economie, zoals meer thuiswerken en meer aandacht voor de lokale en regionale economie, zoals kortere voedselketens (van boer tot bord);

verzoeken GS om:

  • bij het nemen en uitvoeren van steunmaatregelen in te zetten op duurzame en groene maatregelen om slimmer uit de coronacrisis te komen;
  • mogelijkheden te onderzoeken om de regionale economie sneller te verduurzamen;
  • deze mogelijkheden voor 1 november 2020 aan Provinciale Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/wwf-wijst-op-link-tussen-coronavirus-en-vernietiging-van-de-natuur~a6d3070f/

[2] https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2020...

[4] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/manifest-van-170-wetenschappers-het-is-een-blunder-als-we-niet-groener-uit-de-coronacrisis-komen~b12864df/

[5] http://content.moreover.com/eApolloRequest?data=jQvJKpImRs5ugdvdTdEvPmcf4FMaqCjKQCfWmDjs-zGldyP10P4-9mMev9gBqAAz


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Dierenwelzijn in het Coalitieakkoord 2019 - 2023

Lees verder

MOTIE Ik ga op reis en ik neem… de trein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer