MOTIE: Wind­molens en vogels


16 juni 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16 juni 2021;
constaterende dat:

• door de Regionale Energie Strategie 1.0 de vermindering van C02-uitstoot behaald kan worden door het opwekken van duurzame energie middels onder andere windenergie;
• er helaas aanvaringen van vogels met windmolens vallen te betreuren;

overwegende dat:

• bij ontwerp en plaatsing van windmolens rekening gehouden kan worden met de gevolgen voor vogels en andere dieren;
• een eenvoudige en relatief goedkope ingreep, het zwart verven van één van de wieken de kans op vogelaanvaringen aanzienlijk kan verminderen;
• er radardetectie in combinatie met een stilstand-voorziening bij windmolens kan worden toegepast, om aanvaringen met vogels te voorkomen, zoals bij Windpark Krammer;
• er onderzoek naar windmolens zonder wieken gedaan wordt, deze zijn beter voor vogels en vleermuizen en veroorzaken geen slagschaduw en lage bromtonen en daarnaast slaan deze zelfs energie op;

verzoekt het College:

• te stimuleren dat windmolens in Zuid-Holland zo min mogelijk schade opleveren voor mens en dier door toepassing van de nieuwste kennis en technologie met betrekking tot ontwerp en plaatsing;

en gaan over tot de orde van de dag;

Hanke Hoogerwerf
Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen