Nedersoja als toekomst­per­spectief voor agra­rische sector


13 november 2019

Onderwerp : Begroting 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2019 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

constaterende dat:

- Zuid-Holland inzet op verduurzaming van de landbouw;

  - de productie van plantaardige eiwitten achterloopt op de vraag van menselijke consumptie; (1)

  overwegende dat:

  - Zuid-Holland een veranderaanpak uitvoert van duurzame landbouw met proeftuinen en duurzame innovaties voor de landbouwsector;

   - het Nedersoja-project dermate succesvol is, dat het ook in Zuid-Holland kansen biedt voor een professionele uitrol; (2)

   - de productie van duurzame Nedersoja toekomstperspectief kan bieden aan agrariërs en verduurzaming van de landbouw;

   - een meer plantaardig voedingspatroon bijdraagt aan de afgesproken klimaatdoelen;

   - in het pakket aan ondersteunende maatregelen aan veehouders de kansen van nedersojateelt voor menselijke consumptie onder de aandacht te brengen, vanuit het oogpunt van toekomstperspectief voor agrariërs en verduurzaming van de landbouw;

    verzoeken Gedeputeerde Staten

    en gaan over tot de orde van de dag.

    Carla van Viegen Partij voor de Dieren

    (1) https://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2019/07/NewForesight-Voorlopen-in-de-Eiwittransitie-Transitie-analyse-2.pdf

    (1) https://www.biojournaal.nl/article/9066897/opbrengsten-nedersoja-2018-bekend-proef-biologische-teelt-succesvol/


    Status

    Ingetrokken

    Voor

    Tegen

    Lees onze andere moties

    Ondersteuning noodlijdende wildopvang Delft

    Lees verder

    Concept ‘carnivoor? Geef het door!’

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer