D66, Partij voor de Dieren en Groen­Links slaan alarm voor Meijendel


13 mei 2022

Den Haag, 13 mei 2022 - De natuur in Duingebied Meijendel, dat ligt tussen Den Haag en Wassenaar, staat onder druk. Door recreatie, toerisme en het vele autoverkeer is de hoeveelheid stikstof in het gebied erg hoog. Dat is slecht voor de biodiversiteit. Samen met actiegroep 'Hart voor Meijendel' vragen D66, PvdD en GroenLinks om actie.

Meijendel is het meest bezochte recreatiegebied van Zuid-Holland. Jaarlijks trekt het natuurgebied ruim drie miljoen bezoekers die genieten van de natuur. Maar tegen welke prijs? 'De natuur in het gebied staat onder enorme druk. Veel plantensoorten verdwijnen en daardoor wordt de biodiversiteit steeds minder. En dat terwijl de provincie medeverantwoordelijk is voor het terugdringen van de stikstofdepositie en het versterken van biodiversiteit. Er moet dus snel verandering komen in Meijendel en wij moeten daarvoor aan de slag!', vindt Laura Neijenhuis (D66).

'Het stikstofprobleem in Meijendel wordt met name door auto’s veroorzaakt', vult Robert Klumpes (GroenLinks) aan. 'Ieder jaar komen er zo'n 400.000 auto’s in het gebied, dat kan en moet minder. Daarnaast heeft het gebied last van het vliegverkeer, dat ook stikstof uitstoot. Ook zorgen de vele bezoekers voor verstoring tijdens het broedseizoen, schade aan kwetsbare natuur en vervuiling.'

Oplossingen voor deze problemen zijn er wel. De indieners willen van de provincie weten in hoeverre maatregelen zoals recreatiezonering of parkeren aan de rand van Meijendel zijn onderzocht. Carla van Viegen (Partij voor de Dieren): 'Met recreatiezonering zou de druk op de natuur in Meijendel beter gespreid kunnen worden. Dat geeft de natuur de mogelijkheid om te herstellen en te versterken. We vinden dat de provincie moet onderzoeken wat dit voor het Natura 2000-gebied oplevert.'

Gerelateerd nieuws

Speech demonstratie Wereldproefdierendag BPRC Rijswijk

Wat fantastisch dat jullie hier allemaal zijn op Wereldproefdierendag om weerloze dieren een stem te geven. En dat is hard no...

Lees verder

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om visstand in Biesbosch

Den Haag, 23 mei 2022 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich zorgen om de visstand in de Biesbosch. Omdat het ...

Lees verder