Speech demon­stratie Wereld­proef­die­rendag BPRC Rijswijk


24 april 2022

Wat fantastisch dat jullie hier allemaal zijn op Wereldproefdierendag om weerloze dieren een stem te geven. En dat is hard nodig!

Want jaarlijks sterven er in Nederland ruim 500.000 proefdieren en ruim 400.000 overbodig gefokte en gedode dieren. Op deze dieren worden dag in dag uit proeven gedaan.
Proefdieren hebben een gruwelijk leven. Ze zitten alleen of met vele soortgenoten in kleine kooien waarin ze zich vrijwel niet kunnen bewegen en waar weinig afleiding te vinden is. Tijdens de experimenten ondergaan de dieren afschuwelijke behandelingen. Het overgrote deel van de dierproeven in Nederland wordt uitgevoerd voor medisch onderzoek. Daarnaast worden er proefdieren gebruikt op universiteiten en hogescholen voor onderwijs en onderzoek en voor het testen van de giftigheid van stoffen.

Veel mensen geven aan dat dieren niet gelijk staan aan mensen en dat daarom dierproeven gerechtvaardigd zijn in het belang van mensen. Maar als men dat al zou vinden, dan kun je de uitslagen van dierproeven helemaal niet projecteren op mensen. In de praktijk blijkt dat zo’n 90% van de dierproeven geen enkele betekenis heeft voor de mens en dus overbodig is. Dat geld kan beter worden gestoken in onderzoek naar ziekten waar geen dieren voor hoeven te worden gebruikt. De Partij voor de Dieren wil dat er juist geïnvesteerd wordt in proefdiervrij onderzoek. Mede dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is het budget voor proefdiervrij onderzoek in Nederland inmiddels verdubbeld. Maar we zijn er nog lang niet! Van belang is dat ontwikkelde proefdiervrije technieken daadwerkelijk kunnen worden toegepast. De goedkeuring van een proefdiervrije techniek neemt vaak jaren in beslag. De Partij voor de Dieren vindt dat dit proces sterk moet worden versneld, zodat nieuwe onderzoeksmethoden meteen mogen worden toegepast. Het gaat niet alleen om gelijkwaardigheid tussen mensen, maar ook tussen soorten! En wij zullen hiervoor blijven strijden in het belang van de meest kwetsbaren, de dieren! Als we ook maar een klein beetje vinden dat de belangen van dieren ertoe doen, is het onmogelijk om dierproeven te rechtvaardigen. Het leven van een dier is voor dat dier even belangrijk als ons leven voor ons is en dat moeten we respecteren! Hoe kan de dood en het lijden van de één het leven van de ander rechtvaardigen?

We moeten stoppen met dierproeven en wel zo snel mogelijk! De Partij voor de Dieren zal in de politiek blijven vechten voor dierenrechten! Want wat willen wij? Alle apen vrij!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Provincie moet inzetten op betere bescherming haas, konijn en wilde eend

Den Haag, 20 april 2022 – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland maatregelen treft om haas, k...

Lees verder

D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks slaan alarm voor Meijendel

Den Haag, 13 mei 2022 - De natuur in Duingebied Meijendel, dat ligt tussen Den Haag en Wassenaar, staat onder druk. Door recr...

Lees verder