Aanvul­lende tech­nische vraag n.a.v. de beant­woording van de schrif­te­lijke vragen over het fauna­be­heerplan Meeuwen


Indiendatum: 1 jun. 2020

Het bevreemdt ons dat GS aangeeft dat de goedkeuring liep t/m 31 maart en dus pas vanaf toen verlengd hoefde te worden, want het faunabeheerplan heet ‘Faunabeheerplan meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2015-2019’, dus dan is het toch vreemd dat het tot in 2020 geldig zou zijn.

Kan worden aangegeven hoe het nu zit?